interconnected là gì

/¸intəkə´nekʃən/

Thông dụng

Danh từ

Quan hệ tiếp liền với nhau

Chuyên ngành

Toán & tin cậy

sự link lại
sự tương kết
interconnection test
kiểm tra sự tương kết

Điện lạnh

sự hòa mạng
sự nối láo nháo nhau
sự nối liên thông
sự nối thông

Kỹ thuật công cộng

liên kết

Giải quí VN: Internetwork là 1 trong những tập dượt những mạng con cái nối cùng nhau qua quýt những router. Đối với doanh nghiệp lớn cá nhân, từng mạng con cái thông thường là mạng LAN. Internet là 1 trong những trong số ví dụ cực tốt của một mạng internetwork. Nó đựng được nhiều mạng con cái nối cùng nhau vì thế những router sẽ tạo trở thành mạng to hơn.

Xem thêm: pisces là gì

Bạn đang xem: interconnected là gì

basic interconnection tests
kiểm tra link cơ bản
Corporation for Open Systems Interconnection Networking in Europe (COSINE)
Hợp tác về tổ chức triển khai mạng link những khối hệ thống há ở châu Âu
dowel interconnection
sự liên kết
flush interconnection
sự link ngang bằng
Interconnection and Packaging Technology (ICT)
công nghệ gói hóa và liên kết
interconnection network subsystem
hệ thống gửi mạch liên kết
interconnection topology
tôpô link mạng
Multistage Interconnection Network (MIN)
mạng link nhiều lối truyền
Multistage Interconnection Networks (MIN)
các mạng link nhiều giai đoạn
NCP Token Ring Interconnection (NTRI)
Liên kết NCP/Token Ring
Open Systems Interconnection (OSI)
liên kết những khối hệ thống mở
Open Systems Interconnection Profile (OSIP)
định dạng link những khối hệ thống mở
Open Systems Interconnection/Technical and Office Protocol (OSITOP)
Liên kết trong những khối hệ thống mở/Giao thức chuyên môn văn phòng
OSI (OpenSystems Interconnection Model)
liên kết những khối hệ thống mở
rabbet interconnection
sự link (bằng) nằm mê ghép
SNA Network Interconnection (SNI)
Liên kết mạng SNA
washer interconnection
sự link (bằng) vòng đệm
liên mạng

Giải quí VN: Internetwork là 1 trong những tập dượt những mạng con cái nối cùng nhau qua quýt những router. Đối với doanh nghiệp lớn cá nhân, từng mạng con cái thông thường là mạng LAN. Internet là 1 trong những trong số ví dụ cực tốt của một mạng internetwork. Nó đựng được nhiều mạng con cái nối cùng nhau vì thế những router sẽ tạo trở thành mạng to hơn.

sự ghép
sự phù hợp mạng
sự kết nối
sự link mạng
sự liên quan
sự nối
sự nối liền
network interconnection
sự nối liên thông mạng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa