letting là gì

/lεt/

Thông dụng

Danh từ

(từ cổ,nghĩa cổ) sự ngăn chặn, sự cản trở
without let or hindrance
(pháp lý) không tồn tại gì ngăn trở, trọn vẹn tự động do
(quần vợt) trái khoáy kí thác bóng chạm lưới
Sự mang lại thuê

Ngoại động kể từ .let

Để mang lại, mang lại phép
I let him try once more
tôi làm cho nó test một phiên nữa
Cho thuê
house to tát let
nhà mang lại thuê

Cấu trúc từ

to let down
hạ thấp xuống, buông thõng, vứt rơi
she lets down her hair
cô tớ vứt xoã tóc
to let in
cho nhập, trả vào
(từ lóng) lừa, bịp, tiến công lừa
to let into
để mang lại vào
to let someone into some place
cho ai nhập điểm nào
Cho biết
to let someone into the secret
để mang lại ai nắm vững điều túng mật
to let off
tha, ko trừng phạt; trị nhẹ; buông tha thứ
Bắn ra
to let off a gun
nổ súng
to let off an arrow
bắn một mũi tên
Để chảy rơi rụng, nhằm cất cánh rơi rụng (hơi...)
to let on
(từ lóng) méc nhau lẻo, nhằm lộ túng mật
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vờ vịt, thực hiện rời khỏi vẻ
to let out
để mang lại rời khỏi, mang lại chạy bay, nhằm lọt ra phía bên ngoài, mang lại chảy rời khỏi ngoài
to let the water out of the bath-tub
để cùng nước ở nhà vệ sinh chảy ra
Tiết lộ, làm cho biết
to let out a secret
tiết lộ điều túng mật
Nới rộng lớn, thực hiện mang lại rộng lớn ra
Cho mướn rộng lớn rãi
to let out at
đánh đấm dữ, xỉ vả và chửi tục tằn
to let up
(thông tục) nhẹ nhàng lên đường, ngắn hơn, yếu ớt đi
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngừng lại
to let alone
không nói đến việc, vứt khoác, ko bám nhập, ko đụng chạm chạm đến
to let somebody alone to tát tự something
giao phó mang lại ai thao tác làm việc gì một mình
to let be
bỏ khoác, nhằm khoác như thế ko bám vào
let bầm be
kệ tôi, nhằm khoác tôi
to let blood
để mang lại huyết chảy, trích máu; hạn chế tiết
to let the cát out of the bag
để lộ túng mật
to let somebody down gently (easity)
khoan loại với cùng 1 người nào; ko xỉ vả sỉ nhục ai
to let fall
bỏ xuống, buông xuống, ném xuống
Nói buông, rằng vô tình, rằng thiếu thốn trách cứ nhiệm
to let fall a remark on someone
buông rời khỏi một điều đánh giá về ai
(toán học) kẻ (một đường thẳng liền mạch góc) xuống (một cạnh)
to let fly
bắn (súng, thương hiệu lửa...)
Ném, văng rời khỏi, tung ra
to let fly a torrent of abuse
văng rời khỏi những tràng chửi rủa
to let go
buông rời khỏi, thả rời khỏi, vứt lỏng rời khỏi, ko suy nghĩ cho tới nữa, tha/tha loại, nhằm yên lặng, buông tha
to let oneself go
không tự động kìm được, làm cho tình thân thu hút đi
to let somebody know
bảo mang lại ai biết, báo mang lại ai biết
to let loose the dogs of war
tung rời khỏi toàn bộ những lực lượng tàn đập của chiến tranh
to let pass
bỏ qua chuyện, ko nhằm ý
to let slip
để mang lại trốn bay, bỏ qua, nhằm mất
to let slip an opportunity
bỏ lỡ rơi rụng một cơ hội
to let one's tongue run rẩy away with one
nói vong mạng, rằng ko suy nghĩ
(+ somebody down) thực hiện ai ê thất vọng

Trợ động kể từ ( điều mệnh lệnh)

Hãy, nhằm, phải
let bầm see
để tôi xem
let it be done at once
phải thực hiện kết thúc ngay lập tức việc này
let us go to tát the cinema
chúng tớ hãy lên đường xi nê
let him go there right now
bảo nó tiếp cận ê ngay lập tức bây giờ
let us say
chẳng hạn, fake dụ

Chuyên ngành

Toán & tin

giả sử, mang lại phép

Xây dựng

để mang lại, mang lại phép

Kỹ thuật cộng đồng

cho phép
khởi động
mở máy

Kinh tế

cho thuê
để mang lại thuê
hợp đồng mang lại thuê
nhượng
tài sản mang lại thuê
thời hạn mang lại thuê

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accredit , approve , authorize , be big , cause , certify , commission , concede , enable , endorse , không tính phí up , give , give leave , give okay , give permission , grant , have , hear of , leave , license , live with , make , permit , sanction , sit still for , suffer , tolerate , warrant , charter , hire , lease , sublease , sublet , allow , approbate , consent , admit , rent , release , rented
phrasal verb
depress , drop , take down , discontent , disgruntle , dissatisfy , intromit , give , give forth , give off , give out , issue , let out , release , send forth , throw off , vent , absolve , discharge , dispense , exempt , relieve , spare , let off , draw , pump , tap , blab , divulge , expose , give away , reveal , tell , uncover , unveil , abate , diminish , drain , dwindle , ebb , lessen , peter , rebate , reduce , tail away , taper , bate , die , ease , fall , fall off , lapse , moderate , remit , slacken , slack off , wane , loose , loosen , relax , slack , untighten

Từ trái khoáy nghĩa