live down là gì

Live vốn là một trong động kể từ đặc biệt không xa lạ lúc học Tiếng Anh. Tuy nhiên, Khi lên đường với những giới kể từ muốn tạo trở thành những phrasal verb không giống nhau, Live còn tồn tại nhiều nghĩa đa dạng và phong phú. Đọc nội dung bài viết sau đây nhằm coi “Live lên đường với giới kể từ gì” và nghĩa của bọn chúng nhé! 

Định nghĩa live

Live

Bạn đang xem: live down là gì

UK: /lɪv/

US: /lɪv/

 • Live một động từ đem ý tức là “sống, tồn tại”.

Ví dụ: He lived until the age of 90. (Ông ấy sinh sống cho tới năm 90 tuổi)

 • Động kể từ “live” còn được hiểu là  “có một cuộc sống thường ngày như vậy nào“.

Ví dụ: He lives comfortably because of the fortune. (Anh ấy sinh sống tự do nhờ tiền lộc.)

live lên đường với giới kể từ gì

 • Khi là tính từ, live còn tồn tại ý tức là “còn sống”.

Ví dụ: We saw a live snake today. (Chúng tôi tiếp tục trông thấy một con cái rắn sinh sống ngày thời điểm ngày hôm nay.)

 • Ngoài đi ra, live còn được hiểu là trực tiếp, ra mắt tức thì khoảnh tương khắc cơ, ko cần được thu lại từ xưa.

Ví dụ: The club has live music on Saturday nights. (Câu lạc cỗ với nhạc sinh sống vô tối loại bảy.)

 • Hiếm bắt gặp rộng lớn, tính kể từ live còn tồn tại một số trong những nghĩa khác ví như “quan trọng” Khi lên đường với question/subject/issue. 

Ví dụ: Pollution is a live issue. (Ô nhiễm là một trong yếu tố cần thiết.)

>>> [Xem thêm]: Expect to tướng v hoặc ving? Cấu trúc và cách sử dụng kể từ A – Z

Cấu trúc, cách sử dụng live

Trong đa số tình huống, live sẽ là một trong nội động từ bởi vậy tiếp tục không tồn tại tân ngữ theo dõi sau.

Ví dụ:

 • He has lived in Hanoi for the past three years. (Anh ấy sinh sống ở TP. hà Nội vô 3 năm qua)
 • James lived in poverty during his childhood. (James sinh sống vô nghèo đói xuyên suốt thời thơ ấu)

Trong một số trong những không nhiều tình huống, live sẽ là một trong ngoại động từ:

 • He had lived a glorious life. (Anh ấy tiếp tục sinh sống một cuộc sống rực rỡ) 
 • Một cách sử dụng không giống vô tình huống này là cấu hình lead a/an….life. Ví dụ: He had led a glorious life. 

Khi là tính kể từ, live chỉ nằm trong group tính kể từ chỉ đứng trước danh kể từ chứ không cần đứng song lập sau to tướng be hoặc với 1 giới kể từ đi kèm theo.

 • The snake is live (SAI) (trong tình huống này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng tính kể từ “alive”) 
 • We saw a live snake today (ĐÚNG) 

Live by (v): tuân theo dõi vẹn toàn tắc

 • VD: He always lives by his own principles. (Anh ấy luôn luôn trực tiếp tuân theo dõi phép tắc của riêng biệt mình)

Live by (doing something): Kiếm sinh sống bởi nghề ngỗng gì

 • VD: The family lives by growing and selling vegetables. (Gia đình sinh sống bởi nghề ngỗng trồng và cung cấp những loại rau)

Live something down (v): Thôi xấu xí hổ về/Quên lên đường chuyện gì nhưng mà chúng ta từng thực hiện, thông thường là tội tình hoặc điều hung hổ.

Xem thêm: collegiality là gì

 • VD: If you fail to tướng propose to tướng her, your friends will never let you live it down. (Nếu chúng ta cầu hít thất bại, đồng chí sẽ không còn nhằm chúng ta gạt bỏ chuyện cơ đâu).

Live for (v): Coi điều gì là mục tiêu sống

 • VD: Without her daughter, she has nothing to tướng live for. (Thiếu đàn bà, cô ấy không thể mục tiêu sinh sống này khác).

Live in (v): sinh sống ở đâu

 • VD: She lived in the dormitory in her first year at university. (Cô ấy sinh sống ở kí túc xá ở năm đầu đại học)

Live off (v):

(1): Sống phụ thuộc vô ai hoặc loại gì

 • VD: Jackson lives off his inheritance. (Jackson sinh sống nhờ vào chi phí quá kế)

(2): Sống đa phần nhờ vào loại món ăn gì

 • VD: Cows live off grass. (Bò đa phần ăn cỏ)

Live on (v)

(1): Tiếp tục sống/tiếp tục tồn bên trên (thường là sau chuyện gì)

 • VD: Despite his death, his achievements will always live on. (Mặc cho dù tiếp tục tổn thất, những trở thành tựu của anh ý ấy luôn luôn còn mãi)

(2): ăn đa phần loại thức nên ăn những gì hay ăn uống rất nhiều loại thức nên ăn những gì (không tốt)

 • VD: She lives on fast food. (Cô ấy chỉ ăn từng món ăn nhanh)

(3): Đủ chi phí nhằm trang trải những yêu cầu cơ bản

 • VD: You cannot live on with this job. (Bạn ko thể đầy đủ trang trải cuộc sống thường ngày với việc làm này)

Live out (v):

(1): Sống xa xăm điểm tiếp thu kiến thức và thực hiện việc

 • VD: He has to tướng commute pretty far every day because he lives out. (Anh ấy cần dịch rời xa xăm hằng ngày vì thế sinh sống xa xăm điểm thực hiện việc)

(2): Thỏa mãn điều gì nhưng mà chỉ dám nghĩ về vô đầu

 • VD: Hannah lives out being an artist. (Cô ấy vừa lòng ưa thích thực hiện nghệ sĩ)

(3): Sống những ngày cuối đời như vậy nào

 • VD: He lived out being with his children and nephews. (Ông ấy sinh sống những ngày cuối đời mặt mày con cái cháu)

Live through (v): sống/trải qua chuyện một thảm họa, một biểu hiện căng thẳng mệt mỏi gì

 • VD: He successfully lives through his illness. (Anh ấy sinh sống qua chuyện được bị bệnh của mình)

Live together (v): sinh sống cộng đồng, sinh sống demo (= live with)

Xem thêm: hold your breath là gì

VD: Her parents disapprove of them living together. (Bố u cô ấy phản đối bọn họ sinh sống chung)

Live up to tướng (v): đạt được kỳ vọng của ai

VD: She can’t live up to her parents’ expectations. (Cô ấy ko thể đạt được kỳ vọng của tía mẹ)

Bài luyện với Live và những giới kể từ lên đường với live