m ilk là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/milk/

Bạn đang xem: m ilk là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa với công ty đề
 • danh từ

  sữa

  condensed milk

  sữa đặc

  milk of almonds

  nước sữa hạnh

 • nhựa mủ (cây), nước (dừa...)

 • động từ

  vắt sữa

  to milk a cow

  vắt sữa bò

 • bòn rút, tách lột

 • lấy (nhựa) bóp, nặn (nọc rắn...)

  Xem thêm: look down là gì

 • (từ lóng) nhận trộm, nghe lóm (điện tín)

 • cho sữa

  the cows are milking well this season

  mùa này trườn cho tới nhiều sữa

  Cụm từ/thành ngữ

  it is no use crying over spilt milk

  (xem) spill

  milk for bales

  (nghĩa bóng) loại văn học tập giản dị, triết lí đơn giản

  to milk the ram (bull)

  lấy gậy gộc chọc trời

  thành ngữ khác

  Xem thêm: wavelength là gì

  Từ sát giống

  milk and honey milk-powder milky milkweed milkman


Từ vựng giờ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản