wheat là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/wi:t/

Bạn đang xem: wheat là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa đem công ty đề

  Từ ngay sát giống

  wheaten buckwheat wheatear


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo đuổi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản