mango tiếng anh là gì

Phép dịch "mango" trở nên Tiếng Việt

xoài, ngược xoài, ngược xoài là những phiên bản dịch số 1 của "mango" trở nên Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: The celery juice is for my wife, and the mango juice for madam. ↔ Nước xay rau cần tây là của bà xã tôi, và nước xay xoài là của quý cô.

mango verb noun ngữ pháp

Bạn đang xem: mango tiếng anh là gì

(botany) A tropical Asian fruit tree, Mangifera indica . [..]

 • tropical fruit tree Mangifera indica [..]

  The celery juice is for my wife, and the mango juice for madam.

  Nước xay rau cần tây là của bà xã tôi, và nước xay xoài là của quý cô.

 • fruit of the mango tree [..]

  Think of carrots , pumpkins , oranges , mangoes , and papayas .

  Hãy coi củ cà rốt , túng bấn ngô , cam , quả xoài , và cả đu đầy đủ .

 • fruit of the mango tree [..]

  • cây xoài
  • Chi Xoài
  • chi xoài
 • Glosbe

 • Google

Mango ngữ pháp

Any of various species of hummingbird of the genus Anthracothorax, such as the Jamaican Mango. [..]

 • Chi Xoài

First , you need a Mango ( 7.5 ) Windows Phone with 512MB of RAM , which means the VoIP tiện ích works only with high-end devices on the platform .

Trước tiên , phiên phiên bản Windows Phone của người tiêu dùng cần là Mango ( 7.5 ) và RAM 512MB , tức là phần mềm VoIP này chỉ họat động bên trên những tranh bị Windows Phone thời thượng .

Sol made my team a mango-snake salad.

Vì vậy, tôi sẽ rất cần quay về group của tôi nhằm thực hiện vài ba số salad xoài.

Microsoft launched HTC Radar, powered by Windows Phone 7.5 Operating system (Codenamed Mango), on 12 October 2011 in India.

Microsoft cung cấp HTC Radar chạy hệ quản lý điều hành Windows Phone 7.5 (có thương hiệu mã là Mango) nhập 12 mon 10 năm 2011 bên trên bấm Độ.

She hanged herself from the mango tree in the family garden."

Cô ấy treo cổ lên cây xoài nhập vườn mái ấm."

A small congregation in northern Uganda used vĩ đại hold meetings under some densely leaved mango trees.

Một hội thánh nhỏ ở miền bắc nước ta Uganda từng tổ chức triển khai những cuộc họp bên dưới những cây xoài rườm rà lá.

Cafe Fantagio was launched in September 2012, and Fantagio has also invested in dessert restaurant franchise Mango Six.

Fantagio cũng góp vốn đầu tư nhập quán ăn số tráng mồm Brand Name Mango Six.

In 1995 Anim-Addo founded Mango Publishing, specialising in the "Caribbean voice", with a particular focus on women's writing, the Mango list featuring books by such writers as Beryl Gilroy, Velma Pollard and Jacob Ross.

Năm 1995 Anim-Addo xây dựng Mango Publishing, thường xuyên ghi chép về "tiếng trình bày Caribbe", triệu tập đặc biệt quan trọng nhập kiệt tác của phụ phái nữ, list Mango đem những cuốn sách của những mái ấm văn như Beryl Gilroy, Velma Pollard và Jacob Ross.

Le Joola usually traveled twice a week and often carried women who sold mangoes and palm oil in Dakar.

Thông thông thường thì tàu chạy hàng tuần 2 chuyến và thông thường chở những phụ phái nữ mong muốn cung cấp xoài và dầu cọ ở thị ngôi trường Dakar.

Xem thêm: speed song là gì

Mango Tango or Shooting Stars...

Xoài Tăngô hoặc Sao Lửa Tí Toé...

He recalled the animated and friendly conversation they had enjoyed only the day before as they had eaten those delicious mangoes with sticky rice.

Anh sực ghi nhớ lại cuộc truyện trò sôi sục và thân thiết của mình ngày hôm trước, Khi nằm trong ngồi ăn cơm trắng với soài.

I'm gonna have a soak, but he's made some chicken with mango coleslaw if you fancy? Ah...

Em tiếp tục cút ngâm mình trong nước, nhưng mà cậu ấy đã thử gà xà lách xoài nếu như anh mến.

Orange juice, mango juice, grenadine, and coconut milk.

Nước cam, xoài, Coca-Cola và sữa. Có dừa không?

We dined on green mango salad with grilled prawns and mint leaves ; sauteed fish in coconut with a fondant of vegetables and rice noodles ; and a dessert platter .

Chúng tôi bữa tối vì như thế số tụt xuống lát với xoài xanh rớt , tôm nướng và bạc hà , cá xào dừa , rau xanh và cơm trắng nằm trong và kết thúc giục vì như thế số tráng mồm .

For a time she was married vĩ đại Mango Groove founder John Leyden.

Trong một thời hạn, cô tiếp tục kết duyên với những người tạo nên Mango Groove John Leyden.

Mango was launched on 30 October 2006, with bookings going on sale at midnight on the same date.

Mango khai trương thành lập vào trong ngày 30 mon 10 năm 2006, việc bịa sẽ tiến hành cung cấp nhập khi nửa tối cùng trong ngày.

She joined Mango Groove at age 17, and has since recorded six studio albums with the band, toured extensively, and released two solo albums.

Cô nhập cuộc Mango Groove ở tuổi hạc 17, và Tính từ lúc này đã thu âm sáu album chống thu với ban nhạc này, cô đã đi được lưu trình diễn thoáng rộng và sản xuất nhì album solo.

Vietnamese families have a tray of five fruits on their altar called " Ngũ Quả " , including banana , orange , kumquat , pomelo and finger citron ( some other places have Custard Apple , Coconut , Papaya , Mango and Pineapple ; since it spells out Cau , Dua , Du , Xai ) .

Các mái ấm gia đình nước ta cũng bày mâm bao gồm năm loại trái cây bên trên bàn thờ cúng gọi là " Mâm Ngũ quả " , bao hàm chuối , cam , kim quất , bòng và bụt thủ ( nhiều điểm không giống trưng Na , Dừa , Đu Đủ , Xoài Và Dứa ; vì như thế bọn chúng được hiểu là Cầu , Dừa , Đủ , Xài ) .

After Mango Groove released their fourth studio album in 1995, they did not produce another until 2009's Bang the Drum.

Sau Khi Mango Groove sản xuất album chống thu loại tư của mình nhập năm 1995, bọn họ đang không tạo ra album không giống cho tới năm 2009 với album Bang the Drum.

The Samsung Focus S is a slate điện thoại thông minh that runs Microsoft's Windows Phone 7.5 (code-named "Mango") operating system.

Samsung Focus S là điện thoại thông minh dạng thanh chạy hệ quản lý điều hành Windows Phone 7.5 (tên mã "Mango") của Microsoft.

Mango, Cyril, "Eudocia Ingerina, the Normans, and the Macedonian Dynasty," Zbornik Radova Vizantološkog Instituta, XIV-XV, 1973, 17–27. This article incorporates text from a publication now in the public domain: Chisholm, Hugh, ed.

Mango, Cyril, "Eudocia Ingerina, the Normans, and the Macedonian Dynasty," Zbornik radova Vizantoloskog Instituta, XIV-XV, 1973, 17–27. Bài ghi chép này còn có dùng văn phiên bản hiện nay đã nằm trong phạm vi công nằm trong, được lấy từ: Chisholm, Hugh chỉnh sửa (1911).

At age 17, during her final year at Greenside High School, she joined the crossover band Mango Groove.

Ở tuổi hạc 17, nhập năm ở đầu cuối của cô ấy bên trên ngôi trường trung học tập Greenside, cô nhập cuộc ban nhạc Mango Groove.

Many families are beginning vĩ đại shift production vĩ đại cash crops such as cashews, mangoes, and tobacco, a trend that has accelerated in recent years.

Xem thêm: cutoff là gì

Nhiều mái ấm gia đình chính thức chuyển làn phân cách tạo ra sang trọng những cây trồng tài chính như khoét lộn hột, xoài, và dung dịch lá, Xu thế này tăng nhanh chóng rộng lớn trong mỗi năm mới đây.

Now please have some mangoes and drink some tea.

Hoa: Bây giờ chào nhì chúng ta ăn xoài và tu trà.