may là gì trong tiếng anh

/mei/

Thông dụng

Trợ động từ

dạng phủ quyết định là .may .not hoặc .mayn't (quá khứ là .might; dạng phủ quyết định là .might .not hoặc .mightn't)
Có thể, sở hữu lẽ
they may arrive tomorrow
có thể ngày mai chúng ta đến
they may have driven too fast
có lẽ chúng ta vẫn tài xế vượt lên trên nhanh
this may or may not be true
điều này rất có thể đích hoặc rất có thể ko đúng
he may not recognize me
có lẽ ông tao không sở hữu và nhận đi ra tôi
Có thể (được phép)
may I smoke?
tôi rất có thể thuốc lá được không?
Có thể (dùng thay cho cho tới cơ hội fake định)
you must work hard sánh that you may succeed
anh nên thao tác làm việc cần mẫn nhằm rất có thể trở nên công
however clever he may be
dù nó sở hữu lanh lợi cho tới đâu chăng nữa
we hope he may come again
chúng tôi ước nó rất có thể lại cho tới nữa
Chúc, cầu mong
may our friendship last forever
chúc tình hữu hảo tất cả chúng ta đời đời kiếp kiếp bền vững
long may he live lớn enjoy his happiness
chúc ông ấy sinh sống lâu nhằm tận thưởng niềm hạnh phúc của mình

Danh từ

cô gái, thiếu hụt nữ; người trinh bạch nữ
(nghĩa bóng) tuổi hạc thanh xuân
in the May of life
đang tuổi hạc thanh xuân, đang được thời trai trẻ
(thực vật học) cây táo gai
(ngày tháng) Tháng năm
(số nhiều) những kỳ đua mon năm (ở ngôi trường ĐH Căm-brít)
(số nhiều) những cuộc đua thuyền mon năm

Cấu trúc từ

Queen of (the) May
hoa khôi ngày hội mon năm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa