update nghĩa là gì

Tiếng Anh[sửa]

Từ nguyên[sửa]

up- + date

Cách phân phát âm[sửa]

 • (danh từ) IPA: /ˈʌp.deɪt/
  • Âm thanh (Mỹ)(tập tin)
 • (động từ) IPA: /ʌpˈdeɪt/

Danh từ[sửa]

update (số nhiều updates)

 1. Sự update hoá (thông tin tưởng mới mẻ nhất).
 2. (software) Bản update.
  The latest updateBản cập nhật mới mẻ nhất

Ngoại động từ[sửa]

update (ngôi loại thân phụ số không nhiều thì thời điểm hiện tại đơn updates, phân kể từ hiện nay tại updating, quá khứ đơn và phân kể từ vượt lên trên khứ updated)

Bạn đang xem: update nghĩa là gì

Xem thêm: boilerplate là gì

 1. Làm mang lại update, tiến bộ hoá.
 2. Cho ai vấn đề tiên tiến nhất (về loại gì).

Chia động từ[sửa]

update

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to update
Phân kể từ hiện nay tại updating
Phân kể từ vượt lên trên khứ updated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại update update hoặc updatest¹ updates hoặc updateth¹ update update update
Quá khứ updated updated hoặc updatedst¹ updated updated updated updated
Tương lai will/shall² update will/shall update hoặc wilt/shalt¹ update will/shall update will/shall update will/shall update will/shall update
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại update update hoặc updatest¹ update update update update
Quá khứ updated updated updated updated updated updated
Tương lai were to update hoặc should update were to update hoặc should update were to update hoặc should update were to update hoặc should update were to update hoặc should update were to update hoặc should update
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại update let’s update update
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "update", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)