memory là gì trong tiếng anh

/'meməri/

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Bộ nhớ

Bộ nhớ

Toán & tin

sự nhớ; cỗ nhớ; cỗ tích tin
acoustic memory
bộ ghi nhớ âm
computer memory
bộ ghi nhớ của sản phẩm tính
drum memory
bộ ghi nhớ bên trên rỗng kể từ tính
dynamic(al) memory
bộ ghi nhớ động
electrostatic memory
bộ ghi nhớ tĩnh điện
external memory
bộ ghi nhớ ngoài
ferrite memory
bộ ghi nhớ ferit
high tốc độ memory
bộ ghi nhớ thuộc tính nhanh
honeycomb memory
bộ ghi nhớ hình tổ ong
intermediate memory
bộ ghi nhớ trung gian
internal memory
bộ ghi nhớ trong
long-time memory
bộ ghi nhớ lâu
magnetic memory
bộ ghi nhớ (có những yếu đuối tố) từ
magnetic core memory
bộ ghi nhớ lõi từ
permanent memory
bộ ghi nhớ thông thường xuyên
random access memory
bộ ghi nhớ sở hữu trật tự tuỳ ý của mẫu
rapid access memory
bộ ghi nhớ sở hữu thời hạn lựa chọn ngắn ngủi, bộ lưu trữ có công năng nhanh
volatite memory
bộ ghi nhớ nhập thời hạn ngắn

Xây dựng

bộ ghi nhớ máy

Kỹ thuật công cộng

bộ nhớ

Giải mến VN: Sở phận của sản phẩm tính năng lượng điện tử sở hữu tài năng tàng trữ , thông tin.

Bạn đang xem: memory là gì trong tiếng anh

Xem thêm: eke out là gì

sự nhớ
thiết bị nhớ

Giải mến VN: Nơi tàng trữ sơ cung cấp của sản phẩm tính, như bộ lưu trữ truy vấn tình cờ ( RAM) ví dụ điển hình, không giống với điểm tồn trữ loại cung cấp, giống như những ổ đĩa ví dụ điển hình.

memory-mapped device
thiết bị ghi nhớ ánh xạ
short time memory device
thiết bị ghi nhớ cung cấp thời
short-time memory device
thiết bị ghi nhớ ngắn ngủi hạn
trí nhớ

Kinh tế

bộ nhớ
bộ ghi nhớ (máy tính)
memory capacity
dung lượng bộ lưu trữ (máy tính)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
anamnesis , awareness , camera-eye , cognizance , consciousness , dead-eye , flashback , memorization , mind , mindfulness , mind’s eye , recall , recapture , recognition , recollection , reflection , remembrance , reminiscence , retention , retentiveness , retrospection , subconsciousness , thought , concept , cue , fantasy , hint , image , jog , memo , memoir , mnemonic , picture , prod , prompt , reminder , representation , suggestion , vision , hypermnesia , retrieval , rote

Từ trái ngược nghĩa

noun
amnesia , forgetfulness , ignorance , amnesic , ecmnesia. associatedwords: mnemonics , immemorial , immortalize , lethe , memorabilia , memorable , memorize , mnemonic , mnemonician , mnemosyne , mnemotechny , oblivion , phrenotypics , remember