morally là gì

/ˈmɔrəl , ˈmɒrəl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) đạo đức nghề nghiệp, (thuộc) luân lý, (thuộc) phẩm hạnh
moral standards
những xài chuẩn chỉnh đạo đức
moral philosophy
luân lý
moral principles
nguyên lý đạo đức nghề nghiệp, đạo lý, đạo nghĩa
Có đạo đức nghề nghiệp, phù hợp đạo đức
to live a moral life
sống một cuộc sống thường ngày đạo đức
Tinh thần
moral support
sự cỗ vũ tinh anh thần
moral victory
thắng lợi về tinh anh thần

Danh từ

Bài học tập, câu nói. răn dạy
the moral of the fable
lời răn dạy dỗ của truyện ngụ ngôn
( số nhiều) đạo đức nghề nghiệp, tiết hạnh, phẩm hạnh, nhân cách
his morals are excellent
đạo đức của anh ấy tớ vô cùng tốt
Sự y chang, hình ảnh
he is the very moral of his father
nó y chang thân phụ nó

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

đạo đức

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
aboveboard , blameless , chaste , conscientious , correct , courteous , decent , decorous , dutiful , elevated , exemplary , good , high-minded , honorable , immaculate , incorruptible , innocent , just , kindly , kosher * , laudable , meet , meritorious , modest , moralistic , noble , praiseworthy , principled , proper , pure , respectable , right , righteous , saintly , salt of the earth , scrupulous , seemly , square , straight , true-blue * , trustworthy , truthful , upright , upstanding , virtuous , worthy , didactic , didactical , moralizing , rightful , right-minded , accountable , admonishing , allegorical , ethical , probable , puritanical , responsible , sabbatarian , sermonic , tropological
noun
adage , aphorism , apophthegm , axiom , dictum , epigram , gnome , maxim , meaning , message , moralism , motto , point , precept , rule , saw , saying , sermon , significance , truism , lesson , ethicality , morality , aboveboard , allegory , apologue , chaste , decent , dharma , ethic , ethical , ethics , good , homily , honest , honorable , just , mores , noble , piosity , principled , proverb , pure , righteous , rigorism , sabbatarian , scrupulous , upright , virtuous , zeitgeist

Từ trái khoáy nghĩa

adjective
amoral , bad , corrupt , dishonest , evil , immoral , sinful , unethical , unprincipled , vile , licentious