pay off nghĩa là gì

/peɪ ɒf/

Đền bù thành công xuất sắc sau nỗ lực

Bạn đang xem: pay off nghĩa là gì

Ex: His hard work and dedication finally paid off when he got promoted lớn manager.

(Sự siêng năng và tận tụy của anh ý ấy sau cùng và đã được thông thường bù Lúc anh ấy được thăng chức lên vận hành.)         

Từ đồng nghĩa

Succeed /səkˈsiːd/

(v): Thành công

Xem thêm: cover nghĩa là gì

Ex: Years of preparation and training finally led lớn her success in the competition.

(Nhiều năm sẵn sàng và giảng dạy sau cùng tiếp tục dẫn theo thành công xuất sắc của cô ý ấy nhập cuộc ganh đua.)


Bình luận

Xem thêm: cinematography là gì

Chia sẻ

Bình chọn:

4.9 bên trên 7 phiếu