pram là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/prɑ:m/

Bạn đang xem: pram là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa đem căn nhà đề
 • danh từ

  tàu lòng vì chưng (để vận giao hàng lên tàu, ở biển lớn Ban-tích); tàu lòng vì chưng đem bịa đặt súng[præm]

  Xem thêm: thump là gì

 • (thông tục) xe pháo đẩy con trẻ con

 • xe đẩy tay (của người buôn bán sữa)

  Xem thêm: put it down nghĩa là gì

  Từ ngay gần giống

  supramaxillary supramundane


Từ vựng giờ Anh bám theo căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản