procession là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/procession/

Bạn đang xem: procession là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa đem ngôi nhà đề
 • danh từ

  đám rước; cuộc diễu hành; đoàn diễu hành (người, xe cộ, thuyền...)

  to go (walk) in procession

  đi diễu

  Xem thêm: synonymy là gì

 • (nghĩa bóng) cuộc chạy đua ko hào hứng

 • động từ

  đi trở nên đám rước, theo gót đám rước; diễu hành

 • diễu hành dọc từ (đường phố)

  Xem thêm: intend for là gì

  Từ ngay sát giống

  processional processionize processionist


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản