prominence là gì

/´prɔminəns/

Thông dụng

Cách viết lách không giống prominency

Danh từ

Tình trạng lồi lên, hiện tượng nhô lên; địa điểm lồi lên, địa điểm nhô lên
the prominences of the face
những địa điểm lồi lên phía trên mặt
Sự nổi trội, hiện tượng nổi bật; kiểu nổi trội (trong cảnh quan, toà căn nhà..)
Sự xuất bọn chúng, sự lỗi lạc, sự phổ biến (người)

Chuyên ngành

Điện lạnh

tai lửa (của mặt mũi trời)

Kỹ thuật công cộng

chỗ lồi

Kinh tế

sự nổi bật
tình trạng nổi lên

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bulge , bump , cliff , conspicuousness , crag , crest , elevation , eminence , headland , height , high point , jutting , markedness , mound , pinnacle , projection , promontory , protrusion , protuberance , rise , spur , swelling , tor , celebrity , fame , greatness , illustriousness , importance , influence , kudos * , name , notability , precedence , preeminence , prestige , rank , renown , reputation , salience , specialness , standing , top billing , weight , distinction , eminency , glory , luster , mark , note , prominency , conspicuity , nobility , notoriety , popularity , saliency , superiority

Từ trái khoáy nghĩa