proprietary là gì

/prə´praiətəri/

Thông dụng

Tính từ

Giữ độc quyền (về mặt hàng hoá)
Hãng độc quyền chiếm hữu, hãng sản xuất độc quyền dùng (về thương hiệu nhãn hiệu)
a proprietary name
một cái brand name độc quyền chiếm hữu (nhãn hiệu Kodak..)
proprietary medicines
thuốc tiếp tục ĐK độc quyền phát triển (bán); biệt dược
Thuộc công ty, nằm trong quyền sở hữu
proprietary rights
quyền của những người công ty, quyền sở hữu
Có gia sản, sở hữu của
the proprietary classes
giai cung cấp nhiều có

Danh từ

Quyền sở hữu
Giới công ty, giai tầng chủ
the landed proprietary
tầng lớp địa chủ

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

cá nhân

Giải mến VN: Được chiếm hữu riêng: bởi sở hữu những kín thương nghiệp, và technology hoặc những đặc thù được xây cất riêng rẽ, nhưng mà người chủ sở hữu không thích bật mý, nên cần dự phòng những người dân không giống sao chép hoặc nhân bạn dạng một thành phầm hay như là 1 lịch trình, trừ phi chúng ta tiếp tục trả chi phí bạn dạng quyền. trái lại chiếm hữu riêng rẽ là công khai minh bạch xây cất riêng rẽ, tuy nhiên được xuất bạn dạng rộng thoải mái và sẵn sàng cho tất cả những người không giống làm theo theo gót.

quyền chiếm hữu riêng

Giải mến VN: Được chiếm hữu riêng: bởi sở hữu những kín thương nghiệp, và technology hoặc những đặc thù được xây cất riêng rẽ, nhưng mà người chủ sở hữu không thích bật mý, nên cần dự phòng những người dân không giống sao chép hoặc nhân bạn dạng một thành phầm hay như là 1 lịch trình, trừ phi chúng ta tiếp tục trả chi phí bạn dạng quyền. trái lại chiếm hữu riêng rẽ là công khai minh bạch (xây dựng riêng rẽ (như) ng được xuất bạn dạng rộng thoải mái và sẵn sàng cho tất cả những người không giống làm theo theo).

Bạn đang xem: proprietary là gì

proprietary (a-no)
thuộc quyền chiếm hữu riêng
riêng

Giải mến VN: Được chiếm hữu riêng: bởi sở hữu những kín thương nghiệp, và technology hoặc những đặc thù được xây cất riêng rẽ, nhưng mà người chủ sở hữu không thích bật mý, nên cần dự phòng những người dân không giống sao chép hoặc nhân bạn dạng một thành phầm hay như là 1 lịch trình, trừ phi chúng ta tiếp tục trả chi phí bạn dạng quyền. trái lại chiếm hữu riêng rẽ là công khai minh bạch (xây dựng riêng rẽ (như) ng được xuất bạn dạng rộng thoải mái và sẵn sàng cho tất cả những người không giống làm theo theo).

proprietary (a-no)
thuộc quyền chiếm hữu riêng
proprietary card
cạc riêng
proprietary tệp tin format
khuôn thức tệp chiếm hữu riêng
proprietary program
chương trình riêng
proprietary software
phần mượt riêng

Kinh tế

chuyên hữu
có cầu bệnh thương hiệu sản xuất
có ĐK độc quyền sản xuất
có tài sản
độc quyền bán
độc quyền khai thác
giới chủ
giữ độc quyền
hữu sản
người chủ
proprietary equity
quyền lợi người chủ
proprietary interest
quyền lợi của những người chủ
proprietary right
quyền của những người chủ
người sở hữu quyền sở hữu
quyền sở hữu
proprietary rights
các quyền sở hữu
quasi-proprietary right
chuẩn quyền sở hữu
thuộc giới chủ
thuộc nghiệp chủ

Xem thêm: licensee là gì

Xem thêm: get on nghĩa là gì

thuộc người dân có quyền sở hữu

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ