reclamation là gì

Công cụ cá nhân
 • Cơ khí & công trình

  sự lấn biển

  Xây dựng

  sự tôn tạo khu vực đất

  Kỹ thuật công cộng

  cải tạo nên đất

  Giải mến EN: The accretion of marshy land or sea bed by means of extensive drainage, plant sowing to lớn encourage natural silt deposits, and filling, dumping, or dredging of mud or other deposits. Giải mến VN: Sự bồi đắp điếm của khu đất lầy lụa (nhầy nhụa) hoặc lòng biển cả bằng phương pháp nước thải bên trên diện rộng lớn, coi cây nhằm kích ứng khu đất bùn đương nhiên, và bơm, gom rác rưởi, hoặc nạo vét bùn hoặc những loại khu đất không giống.

  Bạn đang xem: reclamation là gì

  sự tôn tạo đất

  Xem thêm: acquisition nghĩa là gì

  Xem thêm: ballerina là gì

  sự nâng cấp đất

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ