sign up for là gì

Ngữ pháp Thông dụng: Sign up - Sign in (VOA)

please wait

Bạn đang xem: sign up for là gì

Embed

Ngữ pháp Thông dụng: Sign up - Sign in (VOA)

Embed

The code has been copied to tát your clipboard.

Xem thêm: cover nghĩa là gìThe URL has been copied to tát your clipboard

No truyền thông media source currently available

Xem thêm: cinematography là gì

0:00 0:02:00 0:00

Tải xuống

Đây là lịch trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Có lẽ tất cả chúng ta tiếp tục biết động kể từ "sign" Tức là ký thương hiệu. Tuy nhiên Khi kết phù hợp với những giới kể từ khác ví như "up" hoặc "in", nó sẽ bị trở nên những cụm động kể từ đem nghĩa không giống nhau. Để nắm rõ rộng lớn, mời mọc chúng ta nằm trong coi đoạn Clip tại đây nhé.