engage with là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ɪn.ˈɡeɪdʒ/
Hoa Kỳ[ɪn.ˈɡeɪdʒ]

Ngoại động từ[sửa]

engage ngoại động từ /ɪn.ˈɡeɪdʒ/

Xem thêm: lip balm là gì

Bạn đang xem: engage with là gì

 1. Hẹn, hứa hứa, ước hứa, cam kết; lắp đặt ước, hứa thơm.
  to engage oneself to lớn tự something — hứa hứa thực hiện gì
  to become engaged to — hứa thơm với
 2. Thuê (người ở); lưu giữ trước (chỗ ngồi... ).
 3. Lấy (danh dự... ) nhưng mà khẳng định.
 4. Thu hít (sự lưu ý... ); giành được (tình cảm... ); thực hiện mang đến thoáng mát.
 5. (Thường Động tính kể từ vượt lên khứ) vướng bận.
  to be engaged in something — bận thao tác gì
 6. (Quân sự) Giao chiến, tấn công nhau với.
  to engage the enemy in heavy fighting — tấn công nhau với quân thù vô cùng dữ dội
 7. (Kỹ thuật) Gài (số... ).
 8. (Kiến trúc) Gắn nhập tường; ghép (vật nọ với vật kia).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

engage nội động từ /ɪn.ˈɡeɪdʒ/

 1. (+ in) Làm, tổ chức.
  to engage in politics — thực hiện chủ yếu trị
  to engage in business — kinh doanh
  to engage in negotiations with someone — tổ chức thương lượng với ai
 2. (Kỹ thuật) (+ with) gài, khớp (với).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "engage", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)