soon nghĩa là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/su:n/

Bạn đang xem: soon nghĩa là gì

Thêm vô tự điển của tôi

Phó từ
 • phó từ

  chẳng bao lâu nữa, chẳng bao nhiêu chốc, một ngày sát đây; ngay

  we shall soon know the result

  tí nữa tất cả chúng ta tiếp tục biết kết quả

  he arrived soon after four

  anh tao đến thời điểm sau 4 giờ một tí

 • as soon as; ví soon as tức thì khi

  as soon as I heard of it

  ngay Khi tôi biết việc đó

  as soon as possible

  càng sớm càng tốt

 • thà

  I would just as soon stay at home

  tôi thà trong nhà còn hơn

  death sooner kêu ca slavery

  Xem thêm: definition nghĩa là gì

  thà bị tiêu diệt còn rộng lớn Chịu nô lệ

 • sớm

  you spoke too soon

  anh thưa sớm quá

  the sooner the better

  càng sớm càng tốt

  ví dụ khác

  Cụm từ/thành ngữ

  had sooner

  thà... rộng lớn, mến hơn

  least said soonest mended

  (xem) least

  no sooner said kêu ca done

  nói xong xuôi là làm những công việc ngay

  Xem thêm: prod là gì

  Từ sát giống

  monsoon sooner bassoon contra-bassoon soony


Từ vựng giờ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản