walking nghĩa là gì

/wɔ:k/

Thông dụng

Danh từ

Sự cút bộ; sự bước; cuộc cút bộ
to come at a walk
đi cỗ đến
Sự đi dạo chơi
to go for (to take) a walk
đi vui chơi, cút đi dạo một vòng
Cách quốc bộ, loại cút bộ; dáng vẻ đi
to know someone by his walk
nhận đi ra một người qua quýt dáng vẻ đi
Quãng lối đi bộ
the station is only a short walk from my house
ga chỉ cơ hội căn nhà một quãng ngắn
Lối nhằm quốc bộ, đàng nhằm quốc bộ, lối đi dạo
this is my favourite walk
đây là tuyến phố cút đi dạo ưa quí của tôi
Đường cút, vòng cút thông thường lệ
the walk of a hawker
vòng cút thông thường lệ của những người bán sản phẩm rong
(thể dục,thể thao) cuộc quốc bộ thi
Bãi rào (chăn nuôi); sảnh nuôi (gà vịt)

Nội động từ

Đi, cút bộ
to walk home
đi cỗ về nhà
Đi tản bộ, cút tản bộ
to walk one hour
đi tản cỗ một giờ đồng hồ đồng hồ
Hiện đi ra, xuất hiện nay (ma, quỉ..)
(từ cổ,nghĩa cổ) sinh sống, ăn ở, cư xử
to walk in peace
sống hoà bình với nhau

Ngoại động từ

Đi, quốc bộ, cút bác sĩ thang
to walk the streets
đi long dong ngoài phố; thực hiện đĩ
Cùng cút với; bắt đi; tập dượt cho tới cút, dắt cút, dẫn đi
I'll walk you home
Tôi nằm trong cút với anh về nhà
the policeman walked off the criminal
người công an dẫn tội phạm đi
to walk a horse
dắt (cưỡi) ngựa cút từng bước
to walk a baby
tập cút cho 1 em bé
Đi trên
to walk the fields looking for wild flowers
đi bên trên cánh đồng mò mẫm hoa dại

Cấu trúc từ

a walk of life
tầng lớp xã hội, vị thế xã hội, công việc và nghề nghiệp, việc làm; nghành nghề dịch vụ hoạt động và sinh hoạt (của một người)
the different walks of life
the walks of literature
to lập cập before one can walk
chưa có thể bước đi đang được yêu sách chạy
to walk before one can run
đi kể từ dễ dàng cho tới khó
to walk one's legs off
(thông tục) cút cho tới Lúc bị kiệt sức
to walk somebody off his feet
(thông tục) bắt ai cút rộc cẳng
to walk tall
đi ngấc cao đầu
to walk about
dạo nghịch tặc, cút dạo
to walk along
tiến bước, cút dọc theo
to walk away from somebody / something
thắng một cơ hội dễ dàng dàng
lớn walk away from a competitor
to walk /off with somebody
đoạt được dễ dàng và đơn giản (một giải thưởng)
ăn cắp, thó
to walk in
đi vô, bước vào
to ask sommeone lớn walk in
to walk into something
(thông tục) tụt xuống vô, bị vướng vô (nhất là vì ko cẩn thận)
(thông tục) được (việc làm) nhưng mà ko tổn thất công
to walk into something / somebody
đâm sầm vô, va phải
to walk off
rời vứt đi
(thông tục) ( + with ) lấy cút, nẫng cút (vật gì)
to walk off one's lunch vui chơi cho tới chi phí cơm
to walk on
(sân khấu) nhập vai phụ
to walk out
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bãi thực, kho bãi công
bỏ rời khỏi, rời khỏi khỏi
lớn walk out on someone
( + with ) đi dạo với (ai); nhân tình với (ai)
to walk over
(thể dục,thể thao) thắng dễ dàng dàng; thắng vì như thế không tồn tại đối thủ
to walk up
bước lại gần
lớn walk up lớn someone
to walk the board
là biểu diễn viên sảnh khấu
to walk one's beat
(quân sự) cút tuần canh gác
to walk the hospitals
thực tập dượt ở khám đa khoa (học sinh hắn khoa)
to walk the plank
bị bịt đôi mắt nên cút bên trên tấm ván đặt điều cheo leo mặt mũi mạn tàu (một lối hành hạ và quấy rầy của bọn cướp biển)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bị tóm gọn buộc nên kể từ chứ

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

máy moi đường

Toán & tin

đi; (thống kê ) di động
random walk
di động ngẫu nhiên

Xây dựng

đường đi dạo mát

Kỹ thuật công cộng

bước
code walk
bước mã
random walk
bước tình cờ (thông kê)
random-walk method
phương pháp bước ngẫu nhiên
khoảng cách
người tuần đường
dòng đuôi
đuôi sóng
lối đi
vết sóng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
airing , carriage , circuit , constitutional , gait , hike , jaunt , march , pace , parade , perambulation , peregrination , promenade , ramble , saunter , schlepp * , step , stretch , stride , stroll , tour , traipse , tramp , tread , turn , aisle , alley , avenue , boardwalk , boulevard , bricks , bypath , byway , catwalk , cloister , course , court , crossing , esplanade , footpath , gangway , lane , mall , passage , path , pavement , pier , platform , road , sidewalk , street , track , trail , area , arena , bailiwick , calling , career , tên miền , dominion , field , line , metier , profession , province , sphere , terrain , territory , trade , vocation , amble , meander , wander , ambulatory , department , peripateticism
verb
advance , amble , ambulate , canter , escort , exercise , tệp tin , foot , go , go on foot , hike , hit the road * , hoof it , knock about * , lead , leg * , locomote , lumber , march , meander , pace , pad , parade , patrol , perambulate , plod , prance , promenade , race , roam , rove , lập cập , saunter , scuff , shamble , shuffle , slog , stalk , step , stride , stroll , strut , stump , take a walk , toddle , tour , traipse , tramp , travel on foot , traverse , tread , trek , troop , trudge , wander , wend one’s way , aisle , bobble , bundle , career , circuit , crossing , daddle , dally , flounce , foot it , footpath , gad , gait , galavant , gangway , jaunt , limp , mince , mosey , move , path , pathway , pedestrianize , perambulate (walk through or about) , peregrinate , profession , ramble , ramp , sashay , sidle , slink , slouch , stretch , swagger , totter , trade , trail , travel , turn , vocation , waddle , wade

Từ ngược nghĩa