watch tiếng anh là gì

/wɔtʃ/

Thông dụng

Danh từ

Đồng hồ nước (quả quít, treo tay, vứt túi; nhất là xưa kia)
a pocket-watch
đồng hồ nước vứt túi; đồng hồ đeo tay ngược quít
a wrist-watch
đồng hồ nước treo tay

Danh từ

Sự canh chừng, sự canh phòng
to keep a close (good) watch over
canh chống ngặt ngặt
Người canh chừng, người canh phòng; người gác, người trực
Phiên trực, ca trực, thời hạn trực (của đoàn thủy thủ)
the middle watch
phiên trực nửa tối (từ nửa tối cho tới 4 giờ sáng)
the dog watches
các phiên trực nhì giờ (từ 4 cho tới 6 giờ chiều, kể từ 6 cho tới 8 giờ tối)
Tổ trực (trên tàu thuỷ)
( theỵwatch) team tuần chống (nhóm người được mướn nhằm lên đường tuần qua quýt những phố)
( theỵwatch) người (nhóm người..) được mướn nhằm theo gót dõi ai/cái gì
the police put a watch on the suspect's house
cảnh sát cử nhân viên theo gót dõi ngôi nhà đất của kẻ bị tình nghi
( (thường) số nhiều) (từ cổ,nghĩa cổ) sự thức đêm; thời hạn thức tỉnh vô đêm
in the long watches of the night
những thời hạn nhiều năm thao thức vô đêm

Nội động từ

Thức canh, gác đêm
(từ cổ, nghĩa cổ) thức canh
to watch all night at the beside of a sick child
thức canh trong cả tối mặt mày giừơng một đứa trẻ con ốm
( + over) canh chừng, bảo đảm an toàn, nhìn coi
he felt that God was watching over him
nó cảm nhận thấy Chúa đang được chở che cho tới nó
( + for) để ý mong chờ cái gì
You'll have đồ sộ watch for the right moment
Anh sẽ rất cần đợi đúng vào khi mới mẻ được

Ngoại động từ

Canh gác, bảo đảm an toàn, nhìn coi
to watch the clothes
trông coi quần áo
Nhìn, theo gót dõi, để ý, rình
to watch a mouse
rình một con cái chuột
the suspect is watch by the police
kẻ tình nghi ngờ bị công an theo gót dõi
to watch the others play
nhìn những người dân không giống chơi

Xem ( truyền ảnh, thể thao..) nhằm giải trí

the match was watch by over twenty thousand people
hơn nhì mươi ngàn con người coi trận đấu
Chờ
to watch one's opportunity
chờ cơ hội
to watch one's time
chời thời
(thông tục) lưu giữ gìn, cẩn trọng về ( ai/cái gì; nhất là nhằm trấn áp anh ta/cái đó)
to watch one's language
giữ gìn tiếng nói
watch yourself!
hãy cẩn trọng cái mồm!

Cấu trúc từ

to be on the watch
canh chống, canh gác
Thấp thỏm chờ; cảnh giác đợi đón
keep watch (for somebody/something)
canh chống ai/cái gì
to watch after
nhìn theo gót, theo gót dõi
to watch for
chờ, rình
to watch for the opportunity đồ sộ occur
chờ cơ hội
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) để ý, nhằm ý xem
to watch for the symptoms of measles
quan sát triệu triệu chứng của dịch sởi
to watch out
đề chống, để ý, coi chừng
to watch over
trông nom, canh gác
to make someone watch his step
bắt ai cần vô mực thước, bắt ai cần phục tùng
to watch one's step
đi cẩn trọng (cho ngoài ngã)
Giữ gìn, cẩn trọng (cho ngoài sai lầm đáng tiếc, cho tới tránh bị thất bại thiệt)
to watch it
(thông tục) xem chừng đấy!, hãy thận trọng! (nhất là lối mệnh lệnh)
to watch the clock
(thông tục) xem chừng cho tới không còn giờ
to watch this space
(thông tục) đợi những biểu diễn đổi mới vừa mới được thông báo
to watch the time
Xem giờ
to watch the world go by
nhìn sự đời, để ý những gì xẩy ra xung quanh
Good watch prevents misfortune
cẩn tắc vô ưu

hình thái từ

  • V-ing: watching
  • V-ed: watched

Chuyên ngành

Xây dựng

tổ trực, phiên trực, sự thức canh, canh chừng, trực, để ý, theo gót dõi

Cơ - Điện tử

đồng hồ nước, tổ chực, phiên trực, (v) canh chừng, để ý, theo gót dõi

Bạn đang xem: watch tiếng anh là gì

đồng hồ nước, tổ chực, phiên trực, (v) canh chừng, để ý, theo gót dõi

Điện

đồng hồ nước treo tay
phiên trực
tổ trực

Kỹ thuật cộng đồng

thời kế

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
analog watch , chronometer , digital watch , pocket watch , stopwatch , ticker , timepiece , timer , wristwatch , alertness , attention , awareness , duty , eagle eye * , eye * , gander , guard , hawk , heed , inspection , notice , observance , observation , patrol , picket , scrutiny , sentinel , sentry , supervision , surveillance , tab , tout , vigil , vigilance , watchfulness , weather eye * , lookout , protector , ward , bout , go , hitch , inning , shift , spell , stint , stretch , time , tour , trick , argus , chaperonage , guardsman , invigilation , outlook , perdue , vedette , watcher , watchman
verb
attend , case , kiểm tra out , concentrate , contemplate , eagle-eye , examine , eye * , eyeball , focus , follow , gaze , get a load of , give the once over , have a look-see , inspect , keep an eye on , keep tabs on , listen , look , mark , mind , note , observe , pay attention , peer , pipe * , regard , rubberneck * , scan , scope , scrutinize , see , spy , stare , take in , take notice , view , wait , be on alert , be on the lookout , be vigilant , be wary , be watchful , care for , keep , keep eyes open , keep eyes peeled , keep watch over , look after , look out , oversee , patrol , pick up on , police , ride shotgun for , superintend , take care of , take heed , tend , eye , survey , minister đồ sộ , see đồ sộ , chaperone , chronometer , defend , duty , guard , invigilate , keep guard , keep vigil , lookout , monitor , notice , proctor , protect , sentinel , sentry , supervise , supervision , surveillance , timepiece , timer , vigil

Từ ngược nghĩa

Xem thêm: yams nghĩa là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ