zoom out là gì

/zuːm aʊt/

Thu nhỏ hoặc tách ngoài một hình hình họa hoặc chống nhằm coi toàn bộ

Bạn đang xem: zoom out là gì

Ex: After examining the details, you can zoom out lớn get a broader view of the entire scene.

(Sau khi đánh giá cụ thể, bạn cũng có thể thu nhỏ để xem rộng lớn mênh mông toàn cảnh toàn cỗ.)         

Từ trái ngược nghĩa

Zoom in /zuːm ɪn/

(v): Phóng to

Xem thêm: stem nghĩa là gì

Ex: You can use the camera's zoom function lớn zoom in on distant objects and capture details.

(Bạn hoàn toàn có thể dùng công dụng zoom của sản phẩm hình họa nhằm phóng lớn nhập những đối tượng người tiêu dùng xa cách và bắt cụ thể.)


Bình luận

Xem thêm: free market là gì

Chia sẻ

Bình chọn:

4.9 bên trên 7 phiếu