acceptable là gì

HoangNhan Nguyen

HoangNhan Nguyen

Marketing at SunNa

Published Jan 7, 2024

Bạn đang xem: acceptable là gì

Mục lục

 • Giới thiệu
 • Acceptable lên đường với giới kể từ to
 • Acceptable lên đường với giới kể từ by
 • Acceptable lên đường với giới kể từ for
 • Acceptable lên đường với giới kể từ in
 • Acceptable lên đường với giới kể từ with
 • Kết luận

Giới thiệu

Trong giờ đồng hồ Anh, tính kể từ "acceptable" Tức là "chấp sẽ có được, rất có thể được chấp nhận". Tính kể từ này thông thường đi kèm theo với 1 giới kể từ nhằm đầy đủ chân thành và ý nghĩa của câu. Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục dò thám hiểu về kiểu cách dùng tính kể từ "acceptable" với những giới kể từ không giống nhau.

Acceptable lên đường với giới kể từ gì?

Acceptable lên đường với giới kể từ to

Cụm kể từ "acceptable to" Tức là "chấp sẽ có được so với ai đó". Cụm kể từ này thông thường được dùng trong số câu thể hiện tại chủ kiến hoặc ý kiến của một người về một điều gì ê.

Ví dụ:

 • This essay is acceptable lớn bầm. (Bài luận này gật đầu được so với tôi.)
 • Your offer is acceptable lớn bầm. (Lời đề xuất của doanh nghiệp gật đầu được so với tôi.)

Acceptable lên đường với giới kể từ by

Cụm kể từ "acceptable by" Tức là "chấp sẽ có được vị ai đó". Cụm kể từ này thông thường được dùng trong số câu thể hiện tại sự đồng ý chấp thuận của một người hoặc tổ chức triển khai nào là ê so với một điều gì ê.

Ví dụ:

 • This proposal is acceptable by the board of directors. (Đề xuất này được gật đầu vị hội đồng quản lí trị.)
 • This product is acceptable by the FDA. (Sản phẩm này được gật đầu vị FDA.)

Acceptable lên đường với giới kể từ for

Cụm kể từ "acceptable for" Tức là "chấp sẽ có được mang lại ai ê hoặc điều gì đó". Cụm kể từ này thông thường được dùng trong số câu thể hiện tại sự thích hợp của một điều gì ê với 1 người hoặc điều gì ê không giống.

Ví dụ:

 • This dress is acceptable for a job interview. (Chiếc váy đó gật đầu được cho 1 cuộc phỏng vấn ứng tuyển.)
 • This answer is acceptable for the test. (Câu vấn đáp này gật đầu được mang lại bài xích đánh giá.)

Acceptable lên đường với giới kể từ in

Cụm kể từ "acceptable in" Tức là "chấp sẽ có được nhập một trường hợp hoặc toàn cảnh nào là đó". Cụm kể từ này thông thường được dùng trong số câu thể hiện tại sự thích hợp của một điều gì ê với 1 trường hợp hoặc toàn cảnh ví dụ.

Ví dụ:

 • This behavior is not acceptable in a professional setting. (Hành vi này sẽ không gật đầu được nhập môi trường thiên nhiên có trách nhiệm.)
 • This word is acceptable in a literary context. (Từ này gật đầu được nhập toàn cảnh văn học tập.)

Acceptable lên đường với giới kể từ with

Xem thêm: legs là gì

Cụm kể từ "acceptable with" Tức là "chấp sẽ có được với điều gì đó". Cụm kể từ này thông thường được dùng trong số câu thể hiện tại sự thích hợp của một điều gì ê với 1 điều gì ê không giống.

Ví dụ:

 • This dress is acceptable with a blazer. (Chiếc váy đó gật đầu được với 1 cái blazer.)
 • This answer is acceptable with the evidence. (Câu vấn đáp này gật đầu được với dẫn chứng.)

Acceptable lớn hoặc for

Acceptable to và acceptable for đều Tức là "chấp nhận được" nhập giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, đem một ít khác lạ về nghĩa thân ái nhị cụm kể từ này.

Acceptable to thường được dùng nhằm nói đến việc ai ê gật đầu một điều gì ê. Cụm kể từ này thông thường được dùng trong số câu thể hiện tại chủ kiến hoặc ý kiến của một người về một điều gì ê.

Ví dụ:

 • This essay is acceptable lớn bầm. (Bài luận này gật đầu được so với tôi.)
 • Your offer is acceptable lớn bầm. (Lời đề xuất của doanh nghiệp gật đầu được so với tôi.)

Acceptable for thường được dùng nhằm nói đến việc một điều gì ê phù phù hợp với một mục tiêu hoặc tiềm năng ví dụ. Cụm kể từ này thông thường được dùng trong số câu thể hiện tại sự thích hợp của một điều gì ê với 1 người hoặc điều gì ê không giống.

Ví dụ:

 • This dress is acceptable for a job interview. (Chiếc váy đó gật đầu được cho 1 cuộc phỏng vấn ứng tuyển.)
 • This answer is acceptable for the test. (Câu vấn đáp này gật đầu được mang lại bài xích đánh giá.)

Một số ví dụ về kiểu cách sử dụng acceptable to và acceptable for trong và một câu:

 • This dress is acceptable lớn bầm and acceptable for the job interview. (Chiếc váy đó gật đầu được so với tôi và gật đầu được mang lại cuộc phỏng vấn ứng tuyển.)
 • This answer is acceptable lớn the teacher and acceptable for the test. (Câu vấn đáp này gật đầu được so với nghề giáo và gật đầu được mang lại bài xích đánh giá.)

Nhìn công cộng, acceptable to được dùng nhằm nói đến việc ai ê gật đầu một điều gì ê, nhập khi acceptable for được dùng nhằm nói đến việc một điều gì ê phù phù hợp với một mục tiêu hoặc tiềm năng ví dụ.

Một số cảnh báo khi dùng tính kể từ "acceptable"

 • Tính kể từ "acceptable" rất có thể đi kèm theo với 1 giới kể từ hoặc ko. Nếu không tồn tại giới kể từ, tính kể từ này tiếp tục đem nghĩa tóm lại là "chấp nhận được".
 • Khi dùng tính kể từ "acceptable" với giới kể từ, cần thiết cảnh báo cho tới nghĩa của giới kể từ nhằm dùng mang lại thích hợp.

Một số ví dụ về kiểu cách dùng tính kể từ "acceptable"

 • This is an acceptable answer. (Đây là một trong những câu vấn đáp gật đầu được.)
 • The company's policy is lớn accept late payments. (Chính sách của doanh nghiệp là gật đầu giao dịch trễ.)
 • The food was acceptable but not great. (Món ăn gật đầu được tuy nhiên ko ấn tượng.)

Kết luận

Trên đấy là cơ hội dùng tính kể từ "acceptable" với những giới kể từ không giống nhau. Hy vọng nội dung bài viết này vẫn giúp cho bạn làm rõ rộng lớn về kiểu cách dùng tính kể từ này một cơ hội chuẩn chỉnh ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Help improve contributions

Xem thêm: striped là gì

Mark contributions as unhelpful if you find them irrelevant or not valuable lớn the article. This feedback is private lớn you and won’t be shared publicly.

Contribution hidden for you

This feedback is never shared publicly, we’ll use it lớn show better contributions lớn everyone.

Others also viewed

Explore topics

Tác giả

Bình luận