boot nghĩa là gì

/bu:t/

Thông dụng

Danh từ

Giày ống
Ngăn nhằm tư trang (đằng sau xe cộ xe hơi, xe cộ ngựa)
(sử học) giầy tra tấn (dụng cụ tra tấn hình giầy ống)
to beat somebody out his boots
đánh ai nhừ tử; tấn công ai tím bầm bản thân mẩy
to die in one's boots

Xem die

to get the boot
(từ lóng) bị xua, bị tống cổ rời khỏi, bị đá đít
to give somebody the boot
(từ lóng) đá đít ai, xua ai, tống cổ ai
to have one's heart in one's boots

Xem heart

Bạn đang xem: boot nghĩa là gì

Xem thêm: affected là gì

to lick someone's boots
liếm gót ai, bợ nâng ai
like old boots
dữ dội, mạnh mẽ và uy lực, mãnh liệt
over shoes over boots
(tục ngữ) vẫn trót thì nên trét
the boot is on the other leg
sự thiệt lại là ngược lại, tình thế vẫn hòn đảo ngược
Trách nhiệm thuộc sở hữu phía mặt mày kia
too big for one's boots

Xem big

as tough as old boots
(nói về thịt) mềm nhách, cực kỳ dai

Ngoại động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đem giầy ống mang lại ai
Đá ai
(sử học) tra tấn vì chưng giày
to boot out
đuổi rời khỏi, tống cổ rời khỏi, đá đít ( (nghĩa bóng))

Chuyên ngành

Ô tô

cái cặp bánh xe
tấm chẹn

Xây dựng

hố thu (nước)
mũ bịt

Điện lạnh

vỏ đảm bảo an toàn (cáp, chạc dẫn)

Kỹ thuật cộng đồng

bao bì
cái chắn bánh xe
khởi động

Giải mến VN: Khởi vạc một giấy tờ thủ tục bao hàm xóa bộ nhớ lưu trữ, hấp thụ hệ quản lý điều hành, và sẵn sàng mang lại PC sẵn sàng nhằm dùng.

at boot time
tại thời gian khởi động
auto-boot
khởi động tự động động
boot block
chương trình khởi động
boot block
khối khởi động
boot button
nút khởi động
boot chip
chip khởi động
boot chip
mạch khởi động
boot disk
đĩa khởi động
boot file
tệp khởi động
boot partition
phần khởi động
boot partition
sự phân loại khởi động
boot program
chương trình khởi động
boot record
bản ghi khởi động
boot record (BR)
bản ghi khởi động
boot sector
rãnh ghi khởi động
boot sector virus
phá diệt cung kể từ khởi động
boot virus
chương trình khởi động
boot-up
sự khởi động
cold boot
khởi động nguội
DOS Boot Record (DBR)
Hồ sơ phát động DOS
master boot record (MBR)
bản ghi phát động chính
warm boot
khởi động nóng
khởi động hệ thống
đế cọc
mũ cọc
phễu
tấm ép
vỏ bọc
vỏ chắn bụi
vỏ chụp

Kinh tế

đuổi việc
ngăn nhằm tư trang (xe hơi)
sự tụt xuống thải
tra chương trình

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
brogan , footwear , galoshes , mukluk , oxford , snow shoes , waders , waters , discharge , termination , dismissal , ejectment , eviction , expulsion , ouster , lift
verb
ax , bounce , can * , chase , chuck * , cut , discharge , dismiss , drive , dropkick , eighty-six * , eject , evict , expel , extrude , fire , heave , kick out , knock , punt * , sack * , shove , terminate , throw out , bootstrap , cold boot , load , reboot , reset , restart , start , start computer , warm boot , cashier , drop , release , bump , oust , advantage , avail , benefit , serve , bootie , buskin , casing , covering , cowboy boot , dismissal , footwear , kick , punt , shoe , sock , waders