buffer là gì

/ˈbʌfər/

Thông dụng

Danh từ

(kỹ thuật) vật đệm, tầng đệm; cái rời xóc
(hàng hải) người canh ty việc mang đến viên vận hành neo buồm
Như old buffer

Ngoại động từ

Làm vật đệm mang đến (cái gì)

Chuyên ngành

Môi trường

Chất đệm
Một hỗn hợp hoặc hóa học lỏng nhưng mà bộ phận chất hóa học hoàn toàn có thể thuyên giảm sự thay cho thay đổi phỏng pH Khi cho thêm nữa axít hoặc bazơ vô.

Cơ - Điện tử

Cái rời chấn, cái rời lúc lắc, cái ngừng xung

Cơ khí & công trình

cái kháng rung
cái ngừng xung
đỡ va
giảm xung

Giao thông & vận tải

bộ rời va
bộ rời xung
thanh gạt
thanh rời va

Toán & tin yêu

vùng đệm

Giải mến VN: Là vùng xác lập xung quanh những đối tượng người sử dụng. Cả vùng đệm có tính rộng lớn cố định và thắt chặt và biến hóa thiên đều hoàn toàn có thể được đưa đến cho 1 tụ tập đối tượng người sử dụng bên trên hạ tầng những độ quý hiếm tính chất của từng đối tượng người sử dụng. Vùng đệm được tạo nên trở thành tiếp tục xác lập những vùng bên phía trong hoặc phía bên ngoài từng đối tượng người sử dụng. Vùng đệm đặc biệt hữu ích so với phân tách xấp xỉ (chẳng hạn, lần toàn bộ những khúc sông, suối trong khoảng 300 feet từ 1 vùng xác định).

BPDTY (bufferpool directory)
thư mục vùng đệm
buffer pool directory
thư mục vùng đệm
data buffer
vùng đệm dữ liệu
frame buffer
vùng đệm chính
frame buffer
vùng đệm khung
input/output buffer
vùng đệm nhập/xuất
input/output buffer
vùng đệm ra/vào
output buffer
vùng đệm xuất
PBCB (bufferpool control block)
khối điều khiển và tinh chỉnh vùng đệm
peripheral buffer
vùng đệm nước ngoài vi
print buffer
vùng đệm in
single buffer mode
chế phỏng vùng đệm đơn
sound buffer
vùng đệm âm thanh
stack buffer
vùng đệm loại ngăn xếp
static buffer allocation
sự cấp phép vùng đệm tĩnh
system image buffer
vùng đệm hình họa hệ thống
text buffer
vùng đệm văn bản
video buffer
vùng đệm video

Xây dựng

bộ hãm (tàu hỏa)
tầng điện

Y học

dung dịch đệm

Điện

bộ ngừng xung

Kỹ thuật cộng đồng

bộ đệm

Giải mến VN: Một đơn vị chức năng của cục lưu giữ được giao phó trách nhiệm trong thời điểm tạm thời lưu lưu giữ những vấn đề, nhất là vô tình huống cần đợi cho những thành phần đem vận tốc chậm rì rì xua theo dõi kịp.

Bạn đang xem: buffer là gì

bộ rời chấn
rubber buffer
bộ rời chấn cao su
bộ rời xóc
bộ khuếch tán đệm
input buffer amplifier
bộ khuếch tán đệm nhập
bộ lưu giữ đệm
bộ lưu giữ trung gian

Giải mến VN: Một đơn vị chức năng của cục lưu giữ được giao phó trách nhiệm trong thời điểm tạm thời lưu lưu giữ những vấn đề, nhất là vô tình huống cần đợi cho những thành phần đem vận tốc chậm rì rì xua theo dõi kịp.

Xem thêm: bulkhead là gì

Xem thêm: swimming đọc tiếng anh là gì

cái giảm
hoãn xung
buffer acting
tác dụng ngừng xung
buffer beam
dầm ngừng xung
buffer beam
rầm ngừng xung
buffer spring
lò xo ngừng xung
đệm rời va
giảm chấn
buffer action
sự rời chấn
buffer beam
thanh rời chấn (tàu hỏa)
buffer clip
vòng cặp rời chắn
buffer contact
máy xúc tiếp rời chấn
buffer level
độ rời chấn
buffer soring
lò xo rời chấn
buffer stop
cữ ngăn rời chấn
buffer utilization
sử dụng rời chấn
rubber buffer
bộ rời chấn cao su
ống nhún
tấm đệm
tầng đệm

Kinh tế

chất đệm
dung dịch đệm

Địa chất

tang đệm, cái ngừng xung, cái rời xóc, gò đá bị đánh tan tự nổ mìn nhằm lại ở gương nhằm nâng cấp sự phân vụn và giới hạn khu đất đá văng Khi nổ mìn tiếp theo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bulwark , bumper , cushion , defense , fender , intermediary , screen , shield , shock absorber , backstop , pad , safeguard , zone

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ