con heo tiếng anh là gì

Con heo là một trong chi động vật hoang dã móng guốc với xuất xứ ở đại lục Á-Âu được gộp group tổng thể.

Bạn đang xem: con heo tiếng anh là gì

1.

Khi được dùng thực hiện gia cầm, con cái heo được nuôi đa phần nhằm phát hành thịt, được gọi là thịt heo.

When used as livestock, pigs are farmed primarily for the production of meat, called pork.

Xem thêm: disqualified là gì

2.

Xem thêm: ballerina là gì

Con heo, nhất là những tương tự heo nhỏ, được nuôi thực hiện thú nuôi.

Pigs, especially miniature breeds, are kept as pets.

Một số idioms với kể từ pig: - be a pig vĩ đại tự, play, etc.: đặc biệt khó khăn hoặc phiền toái khi làm cái gi cơ. Ví dụ: It's a beautiful piece of music but it's a pig vĩ đại play. (Đó là một trong bạn dạng nhạc hoặc tuy nhiên đặc biệt khó khăn nhằm nghịch ngợm được.) - pig (n): một ai cơ ăn quá nhiều Ví dụ: You greedy pig! You're not having another biscuit! (Ăn nhiều như heo vậy! Lại ăn bánh nữa đấy!) - pigs might fly: những việc không tồn tại tài năng xẩy ra. Ví dụ: "I'll have finished it by tomorrow." "And pigs might fly!" ("Tôi tiếp tục thực hiện hoàn thành đặc điểm này vào trong ngày mai". "Mơ lên đường, ko thể đâu!") - make a pig's ear of something: àm một chiếc gì cơ xấu xí, sai, hoặc lúng túng. Ví dụ: He's made a real pig's ear of that math homework. (Ôi anh tớ thực hiện sai bài bác luyện toán về mái ấm tổn thất rồi!)