conceptual là gì

/kən´septjuəl/

Thông dụng

Tính từ

Thuộc ý niệm, nằm trong nhận thức

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán logic ) đem khải niệm

Kỹ thuật công cộng

khái niệm
conceptual dependency (CD)
sự dựa vào khái niệm
conceptual design
thiết kế tiếp khái niệm
conceptual level
mức khái niệm
conceptual model
mô hình khái niệm
conceptual model design
thiết kế tiếp quy mô khái niệm
conceptual modeling
mô hình khái niệm
Conceptual Modeling Language (CML)
ngôn ngữ quy mô hóa khái niệm
conceptual schema
sơ đồ vật khái niệm
conceptual schema language
ngôn ngữ sơ đồ vật khái niệm
conceptual scheme
lược đồ vật khái niệm
conceptual subschema
sơ đồ vật con cái khái niệm
conceptual-document
tài liệu khái niệm
quan niệm
conceptual dependency (CD)
tính dựa vào quan lại niệm
conceptual schema
sơ đồ vật quan lại niêm
conceptual schema
sơ đồ vật quan lại niệm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: conceptual là gì

Xem thêm: distributed là gì

NHÀ TÀI TRỢ