i bet là gì

It means “I will vì thế it” or “Deal”

Bạn đang xem: i bet là gì

It depends on the context. Can you use it in a sentence?

Tell bủ in what context can I use it??

Example:

A: Are you going to tướng eat that? It’s gross!

B: Bet

They will vì thế it.

Example 2:

A: vì thế you want to tướng make a bet?

Xem thêm: hen trong tiếng anh là gì

B: about what?

A: if I eat this I get all your money, if I don’t then you get all of mine.

A: okay, bet! (Deal)

“I bet $50 on the horse named Life is Good”

Person 1: “I feel fortunate that I won a prize”
Person 2: “yeah, I bet! Good for you!”

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn sở hữu biết phương pháp nâng cấp tài năng ngữ điệu của tớ không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tớ không tính phí ✍️✨.

Đăng ký