ancillary là gì

Công cụ cá nhân
 • /æn´siləri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phụ nằm trong, lệ thuộc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bổ sung, phụ thuộc

  Cơ khí & công trình

  thứ cấp

  Xây dựng

  cụm ngôi nhà phụ

  Điện

  phụ trơ

  Kỹ thuật công cộng

  phụ
  phụ thuộc
  ancillary operation
  nguyên công phụ thuộc

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  accessory , accompanying , additional , adjuvant , appurtenant , attendant , attending , coincident , collateral , concomitant , contributory , incident , satellite , secondary , subordinate , subservient , subsidary , assistant , subsidiary , supportive , auxiliary

  Từ trái ngược nghĩa

  Bạn đang xem: ancillary là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: đền tiếng anh là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;