convene là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /kən.ˈvin/

Ngoại động từ[sửa]

convene ngoại động từ /kən.ˈvin/

 1. Triệu tập luyện (hội nghị...), họp, group họp.
  to convene a meeting — họp mít tinh ma, tập trung một cuộc mít tinh
  to convene someone before a court — tập trung ai đi ra toà, đòi hỏi ai đi ra toà

Chia động từ[sửa]

convene

Bạn đang xem: convene là gì

Xem thêm: floater là gì

Xem thêm: slow nghĩa là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to convene
Phân kể từ hiện nay tại convening
Phân kể từ quá khứ convened
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại convene convene hoặc convenest¹ convenes hoặc conveneth¹ convene convene convene
Quá khứ convened convened hoặc convenedst¹ convened convened convened convened
Tương lai will/shall² convene will/shall convene hoặc wilt/shalt¹ convene will/shall convene will/shall convene will/shall convene will/shall convene
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại convene convene hoặc convenest¹ convene convene convene convene
Quá khứ convened convened convened convened convened convened
Tương lai were to convene hoặc should convene were to convene hoặc should convene were to convene hoặc should convene were to convene hoặc should convene were to convene hoặc should convene were to convene hoặc should convene
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại convene let’s convene convene
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

convene nội động từ /kən.ˈvin/

 1. Hội họp, họp lại.

Chia động từ[sửa]

convene

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to convene
Phân kể từ hiện nay tại convening
Phân kể từ quá khứ convened
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại convene convene hoặc convenest¹ convenes hoặc conveneth¹ convene convene convene
Quá khứ convened convened hoặc convenedst¹ convened convened convened convened
Tương lai will/shall² convene will/shall convene hoặc wilt/shalt¹ convene will/shall convene will/shall convene will/shall convene will/shall convene
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại convene convene hoặc convenest¹ convene convene convene convene
Quá khứ convened convened convened convened convened convened
Tương lai were to convene hoặc should convene were to convene hoặc should convene were to convene hoặc should convene were to convene hoặc should convene were to convene hoặc should convene were to convene hoặc should convene
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại convene let’s convene convene
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "convene", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=convene&oldid=1817512”