share tiếng anh là gì

Từ share tức là gì? Cách sử dụng kể từ share vô giờ đồng hồ Anh thế nào thì phù hợp? Share là 1 trong những động tác share bên trên Facebook, Tiktok hoặc còn tồn tại ý nghĩa sâu sắc này khác? Với nội dung bài viết sau đây, chào chúng ta nằm trong IELTS Vietop lần hiểu qua loa nhé!

Trong giờ đồng hồ Anh, share tức là share.

Bạn đang xem: share tiếng anh là gì

Share tức là gì
Share tức là gì

Từ share vô giờ đồng hồ Anh có không ít nghĩa không giống nhau, hoàn toàn có thể nói đến như:

 • Share: Phần, phần thưởng, phần quyền lợi. 

E.g.: He received a large share of the profits. (Anh ấy cảm nhận được 1 phần lợi tức đầu tư lớn).

 • Share: Cổ phần, CP. 

E.g.: She bought shares in the company. (Cô ấy mua sắm CP của công ty).

 • Share: Chia sẻ, hỗ trợ vấn đề, kinh nghiệm tay nghề, hoặc gia tài với những người không giống. Đây cũng chính là nghĩa của kể từ share bên trên social.

E.g.: She shared her thoughts on the matter. (Cô ấy share tâm lý của tôi về yếu tố đó).

 • Share: Chia, phân loại. 

E.g.: They shared the responsibilities equally. (Họ share trách cứ nhiệm một cơ hội công bằng).

 • Shared: Chung, được dùng hoặc với sẻ cộng đồng với những người không giống. 

E.g.: They have a shared interest in music. (Họ với sự quan hoài cộng đồng cho tới âm nhạc).

Xem thêm:

 • Red flag là gì
 • Move on là gì
 • Put off là gì

Nút share vô Facebook là 1 trong những tác dụng được chấp nhận người tiêu dùng share nội dung kể từ nội dung bài viết, hình hình ảnh, đoạn phim, hoặc link mà người ta thấy bên trên Facebook. 

Khi nhấn vô nút share, người tiêu dùng hoàn toàn có thể lựa chọn share nội dung cơ lên trang cá thể của tôi, trang group, trang công ty, hoặc gửi mang lại đồng chí và người theo đuổi dõi của tôi. Một Lúc nội dung bài viết được share, nó sẽ bị xuất hiện tại bên trên dòng sản phẩm thời hạn của những người share, gom Viral vấn đề và nội dung cho tới một số trong những lượng rộng lớn người tiêu dùng bên trên Facebook.

Ngoài rời khỏi, nút share cũng được chấp nhận người tiêu dùng bổ sung cập nhật chủ ý, chú thích hoặc thêm thắt phản hồi cá thể trước lúc share nội dung.

Từ share với xuất xứ kể từ giờ đồng hồ Anh cổ scieran hoặc scearu, tức là share hoặc phân loại. Từ này còn có xuất xứ kể từ giờ đồng hồ Đức cổ skeran và kể từ Proto-Germanic skerijaną, nằm trong tức là share hoặc phân loại.

Trong quy trình cải cách và phát triển, kể từ share đang trở thành một thuật ngữ thịnh hành vô giờ đồng hồ Anh văn minh nhằm chỉ hành vi share vấn đề, gia tài, kinh nghiệm tay nghề hoặc trách cứ nhiệm với những người không giống.

Cách dùng kể từ share vô giờ đồng hồ Anh tiếp tục tùy nằm trong vô kể từ loại và văn cảnh tuy nhiên mình thích sử dụng, vô cơ thịnh hành nhất là:

 Cách sử dụng share vô giờ đồng hồ Anh
Cách sử dụng share vô giờ đồng hồ Anh

Eg:

 • He received a large share of the profits. (Anh ấy cảm nhận được 1 phần lợi tức đầu tư rộng lớn.)
 • The company’s shares are performing well in the stock market. (Cổ phiếu của công ty lớn đang xuất hiện thành quả đảm bảo chất lượng bên trên thị ngôi trường đầu tư và chứng khoán.)

Eg:

 • I want lớn share my ideas with you. (Tôi ham muốn share chủ ý của tôi với chúng ta.)
 • Can you share your experience with us? (Bạn hoàn toàn có thể share kinh nghiệm tay nghề của tôi với Shop chúng tôi không?)
 • She shared the news on social truyền thông media. (Cô ấy đang được share thông tin bên trên social.)

 • Share information: Chia sẻ vấn đề. 

E.g.: We should share information lớn collaborate effectively. (Chúng tao nên share vấn đề nhằm liên minh hiệu suất cao.)

 • Share responsibilities: Chia sẻ trách cứ nhiệm. 

E.g.: We need lớn share responsibilities equally within the team. (Chúng tao cần thiết share trách cứ nhiệm một cơ hội vô tư vô group.)

4.4. Sử dụng vô văn cảnh kinh doanh

 • Shareholder: Cổ nhộn nhịp. 

E.g.: The meeting is for shareholders only. (Cuộc họp chỉ giành cho người đóng cổ phần.)

 • Shareholding: Quyền chiếm hữu CP. 

E.g.: He has a significant shareholding in the company. (Anh ấy với cùng 1 lượng CP đáng chú ý vô công ty lớn.)

Xem thêm:

 • Coming soon là gì
 • Set up là gì
 • Take on là gì

Từ đồng nghĩa tương quan với share vô giờ đồng hồ Anh
Từ đồng nghĩa tương quan với share vô giờ đồng hồ Anh
 • Collaborate: Hợp tác

Eg: We collaborated on the project and shared our expertise. (Chúng tôi liên minh vô dự án công trình và share trình độ của tôi.)

 • Contribute: Đóng góp

Eg: Each team thành viên should contribute their ideas and share their perspectives. (Mỗi member group nên góp sức chủ ý của tôi và share ý kiến của tôi.)

 • Disseminate: Phổ vươn lên là, truyền bá

Eg: The organization aims lớn disseminate information and share knowledge with the public. (Tổ chức nhằm mục đích tiềm năng thịnh hành vấn đề và share kiến thức và kỹ năng với công bọn chúng.)

 • Broadcast: Phát sóng, truyền hình

Eg: The news channel will broadcast the live sự kiện and share updates throughout the day. (Kênh thông tin tiếp tục vạc sóng sự khiếu nại thẳng và share vấn đề update xuyên suốt ngày.)

 • Publicize: Công khai, quảng bá

Eg: The company will publicize its new product and share its features with potential customers. (Công ty tiếp tục công khai minh bạch thành phầm mới mẻ và share những tác dụng với người tiêu dùng tiềm năng.)

 • Distribute: Phân phối

Eg: The charity organization will distribute food and share resources with those in need. (Tổ chức kể từ thiện tiếp tục phân phối đồ ăn và share nguồn lực có sẵn mang lại những người dân gặp gỡ trở ngại.)

 • Provide: Cung cấp

Eg: The library provides books and resources for people lớn borrow and share. (Thư viện hỗ trợ sách và khoáng sản mang lại người xem mượn và share.)

Xem thêm: acquisition nghĩa là gì

 • Pass along: Chuyển tiếp, truyền đi

Eg: She received an interesting article and decided lớn pass it along and share it with her colleagues. (Cô ấy cảm nhận được một nội dung bài viết thú vị và đưa ra quyết định gửi tiếp và share nó với người cùng cơ quan của tôi.)

 • Exchange: Trao đổi

Eg: During the workshop, participants had the opportunity lớn exchange ideas and share their perspectives. (Trong buổi hội thảo chiến lược, người nhập cuộc với thời cơ trao thay đổi chủ ý và share ý kiến của mình.)

 • Broadcast: Phát sóng, truyền hình

Eg: The radio station will broadcast the interview and share it with their listeners. (Đài vạc thanh tiếp tục vạc sóng cuộc phỏng vấn và share nó với những người nghe của mình.)

Mỗi kể từ sau đây mặc dù được hiểu cộng đồng là trái khoáy nghĩa với share vô giờ đồng hồ Anh tuy nhiên hoàn toàn có thể với sắc thái ngữ nghĩa và cơ hội dùng không giống nhau, vậy nên chúng ta cảnh báo đánh giá văn cảnh ví dụ Lúc dùng kể từ trái khoáy nghĩa mang lại thích hợp nhé!

Từ trái khoáy nghĩa với share vô giờ đồng hồ Anh
Từ trái khoáy nghĩa với share vô giờ đồng hồ Anh
 • Keep: Giữ, lưu giữ riêng

Eg: He decided lớn keep the information lớn himself and not share it with anyone. (Anh ấy đưa ra quyết định lưu giữ vấn đề mang lại riêng biệt bản thân và ko share với ai.)

 • Hoard: Gom, tích trữ

Eg: Instead of sharing the resources, he chose lớn hoard them for his own benefit. (Thay vì như thế share nguồn lực có sẵn, anh ấy lựa chọn tích trữ bọn chúng vì như thế quyền lợi cá thể.)

 • Conceal: Che lấp liếm, lưu giữ túng bấn mật

Eg: She tried lớn conceal the truth and didn’t want lớn share it with others. (Cô ấy nỗ lực bao phủ lấp liếm thực sự và không thích share nó với những người không giống.)

 • Hide: Ẩn, giấu

Eg: He decided lớn hide the information and not share it with anyone. (Anh ấy đưa ra quyết định lấp liếm vấn đề và ko share với ai.)

 • Keep secret: Giữ túng bấn mật

Eg: They made a pact lớn keep the secret and not share it with anyone. (Họ đã ký kết một hiệp ước để giữ lại kín đáo và ko share với ai.)

 • Exclude: Loại trừ, ko bao gồm

Eg: They decided lớn exclude him from the project and not share any information with him. (Họ đưa ra quyết định loại anh ấy thoát ra khỏi dự án công trình và ko share ngẫu nhiên vấn đề này với anh ấy.)

 • Withhold: Giữ lại, ko cung cấp

Eg: The company decided lớn withhold the details and not share them with the public. (Công ty đưa ra quyết định níu lại cụ thể và ko share với công bọn chúng.)

 • Retain: Giữ lại, ko phân tách sẻ

Eg: He chose lớn retain the information and not share it with his colleagues. (Anh ấy lựa chọn níu lại vấn đề và ko share với người cùng cơ quan của tôi.)

 • Suppress: Nén, lưu giữ yên ổn lặng

Eg: They tried lớn suppress the news and not share it with the truyền thông media. (Họ nỗ lực lưu giữ thông tin và ko share với báo chí truyền thông.)

 • Silo: Phân tách, ko phân tách sẻ

Eg: The different departments in the company operated in silos and didn’t share information with each other. (Các phần tử không giống nhau vô công ty lớn sinh hoạt riêng biệt lẻ và ko share vấn đề cùng nhau.)

Xem thêm:

 • Fighting là gì
 • Take off là gì
 • Nice tức là gì

Chúng tao với thật nhiều cụm kể từ chuồn cùng theo với kể từ share vô giờ đồng hồ Anh, sau đây IELTS Vietop liệt kê một số trong những cụm kể từ hay sử dụng nhất.

Share information/ knowledge: Chia sẻ thông tin/ loài kiến thức

Eg:

 • We should share information lớn ensure everyone is well-informed. (Chúng tao nên share vấn đề nhằm đáp ứng người xem đều được vấn đề không hề thiếu.)
 • He generously shares his knowledge with others. (Anh ấy rộng lớn lượng share kiến thức và kỹ năng với những người không giống.)

Share experiences: Chia sẻ kinh nghiệm

Eg:

 • Let’s have a discussion and share our experiences in the field. (Hãy với cùng 1 cuộc thảo luận và share kinh nghiệm tay nghề của tất cả chúng ta vô nghành nghề này.)
 • The workshop provides a platform for participants lớn share their experiences. (Buổi hội thảo chiến lược hỗ trợ một nền tảng nhằm những member nhập cuộc share kinh nghiệm tay nghề của mình.)

Share ideas/ thoughts/ opinions: Chia sẻ ý kiến/ suy nghĩ/ quan lại điểm

Eg:

 • Feel không tính phí lớn share your ideas on how lớn improve the project. (Hãy tự do thoải mái share chủ ý của người sử dụng về phong thái nâng cấp dự án công trình.)
 • We had a lively discussion, sharing different thoughts and opinions. (Chúng tôi đang được với cùng 1 cuộc thảo luận sôi sục, share những tâm lý và ý kiến không giống nhau.)

Share responsibilities/ duties: Chia sẻ trách cứ nhiệm/ nhiệm vụ

Eg:

 • In a team, it’s important lớn share responsibilities and work together. (Trong một group, việc share trách cứ nhiệm và thao tác làm việc bên cạnh nhau là cần thiết.)
 • The siblings share household duties equally. (Các anh u share việc làm căn nhà một cơ hội vô tư.)

Share a meal: Chia sẻ bữa ăn

Eg:

Xem thêm: crack là gì

 • Let’s have a picnic and share a meal together. (Hãy chuồn dã nước ngoài và share bữa tiệc bên cạnh nhau.)
 • We gathered around the table, sharing a delicious dinner. (Chúng tôi triệu tập xung quanh bàn, share một giở tối ngon miệng.)

Share a story/ experience: Chia sẻ câu chuyện/ kinh nghiệm

Eg:

 • She shared an inspiring story about her journey lớn success. (Cô ấy share một mẩu chuyện ăm ắp hứng thú về hành trình dài thành công xuất sắc của tôi.)
 • The speaker shared a personal experience that touched everyone’s hearts. (Người trình diễn thuyết share một kinh nghiệm tay nghề cá thể đã trải xúc động lòng người.)

Trên đấy là nội dung bài viết kể từ IELTS Vietop vấn đáp mang lại thắc mắc kể từ share tức là gì? Cách sử dụng kể từ share vô giờ đồng hồ Anh như vậy nào? Hy vọng nội dung bài viết sẽ sở hữu được ích mang lại chúng ta vô quy trình học tập và dùng giờ đồng hồ Anh. Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng và nếu như với gom ý, bổ sung cập nhật gì về nội dung bài viết thì chúng ta chớ ngần quan ngại comment bên dưới nhé!