cuddly là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈkə.dᵊl/

Danh từ[sửa]

cuddle /ˈkə.dᵊl/

 1. Sự ôm ấp, sự quan tâm, sự vuốt ve sầu.

Ngoại động từ[sửa]

cuddle ngoại động từ /ˈkə.dᵊl/

Bạn đang xem: cuddly là gì

 1. Ôm ấp, nâng niu, quan tâm, vuốt ve sầu.

Chia động từ[sửa]

cuddle

Xem thêm: bigger là gì

Xem thêm: clamp down là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to cuddle
Phân kể từ hiện tại tại cuddling
Phân kể từ quá khứ cuddled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại cuddle cuddle hoặc cuddlest¹ cuddles hoặc cuddleth¹ cuddle cuddle cuddle
Quá khứ cuddled cuddled hoặc cuddledst¹ cuddled cuddled cuddled cuddled
Tương lai will/shall² cuddle will/shall cuddle hoặc wilt/shalt¹ cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại cuddle cuddle hoặc cuddlest¹ cuddle cuddle cuddle cuddle
Quá khứ cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled
Tương lai were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại cuddle let’s cuddle cuddle
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

cuddle nội động từ /ˈkə.dᵊl/

 1. Cuộn bản thân, thu bản thân.
  to cuddle up under a blanket — cuộn bản thân vô chăn
 2. Ôm ấp nhau, quan tâm nhau.

Chia động từ[sửa]

cuddle

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to cuddle
Phân kể từ hiện tại tại cuddling
Phân kể từ quá khứ cuddled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại cuddle cuddle hoặc cuddlest¹ cuddles hoặc cuddleth¹ cuddle cuddle cuddle
Quá khứ cuddled cuddled hoặc cuddledst¹ cuddled cuddled cuddled cuddled
Tương lai will/shall² cuddle will/shall cuddle hoặc wilt/shalt¹ cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle will/shall cuddle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại cuddle cuddle hoặc cuddlest¹ cuddle cuddle cuddle cuddle
Quá khứ cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled cuddled
Tương lai were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle were to cuddle hoặc should cuddle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại cuddle let’s cuddle cuddle
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "cuddle", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=cuddle&oldid=1820132”