deposits là gì

/dɪˈpɒzɪt/

Thông dụng

Danh từ

Vật gửi, chi phí gửi
money on deposit
tiền gửi ngân hàng sở hữu lãi
deposit account
tài khoản chi phí gửi, thông tin tài khoản ký thác
Tiền ký quỹ, chi phí bịa cọc
to leave some money as deposit
để chi phí bịa cọc
Chất lắng, vật lắng
a thick deposit of mud
một lớp bùn lắng dầy
(địa lý,địa chất) khoáng sản; mỏ

Ngoại động từ

Gửi (tiền, dụng cụ...), ký thác vô ngân hàng
Ký quỹ, bịa cọc
Làm lắng đọng
Đặt
she deposited her child in the cradle
chị tao bịa con cái vô nôi
Đẻ trứng

hình thái từ

  • Ved: deposited
  • Ving: depositing

Chuyên ngành

Chứng khoán

Lưu ký triệu chứng khoán
  1. Saga.vn

Cơ khí & công trình

tiền ký quỹ

Hóa học tập & vật liệu

vật lắng

Ô tô

chất bám
phết vào
tác động vào

Toán & tin cẩn

tiền ký gửi

Xây dựng

hợp đọng
thân quặng, vỉa
trữ lượng
vật trần tích

Y học

chất lắng đọng

Kỹ thuật cộng đồng

bồi đắp
bồi tích
detrital deposit
bồi tích sông
placer deposit
khoáng sàng bồi tích
proluvial deposit
khoáng sàng bồi tích
chất kết tủa
kết tủa
khoáng sản
khoáng sàng
angle of declination on deposit
góc dốc của khoáng sàng
coal deposit
khoáng sàng than
concealed deposit
khoáng sàng kín
fluvioglacial deposit
khoáng sàng băng thủy
lode deposit
khoáng sàng mạch
mesothermal deposit
khoáng sàng sức nóng trung bình
ore deposit
khoáng sàng quặng
perimagmatic deposit
khoáng sàng rìa macma
placer deposit
khoáng sàng bồi tích
primary deposit
khoáng sàng vẹn toàn sinh
proluvial deposit
khoáng sàng bồi tích
replacement deposit
khoáng sàng thay cho thế
sedimentary deposit
khoáng sàng trầm tích
weathering deposit
khóang sàng phong hóa
ký thác
Account, Deposit
tài khoản ký thác
deposit account
tài khoản ký thác
làm kết tủa
lắng đọng
deposit of sediment
sự và ngọt ngào phù sa
deposit of sediment
sự và ngọt ngào trầm tích
lớp bồi tích
lớp lắng
slope deposit
lớp lắng tạo nên trở thành dốc
lớp đọng
salt deposit
lớp ứ đọng muối
lớp phủ
lớp trầm tích
beach deposit
lớp trầm tích kho bãi biển
glacial deposit
lớp trầm tích băng hà
metal deposit
lớp trầm tích kim loại
pelagic deposit
lớp trầm tích ở biển
bã chi hóa
muội than
quét sơn
sa khoáng
alluvial deposit
mỏ tụt xuống khoáng
displaced deposit
sa khoáng chuyên nghiệp dời
grown in place deposit
trầm tích bên trên địa điểm tụt xuống khoáng gốc
sơn
sự bồi lấp
sự bịa cọc
sự kết tủa
sự lắng
deposit of sediment
sự và ngọt ngào phù sa
deposit of sediment
sự và ngọt ngào trầm tích
gummy deposit
sự lắng trở thành nhựa
sự lắng đọng
deposit of sediment
sự và ngọt ngào phù sa
deposit of sediment
sự và ngọt ngào trầm tích
trầm tích
abyssal deposit
trầm tích hải dương sâu
allochtonous deposit
trầm tích nước ngoài lai
alluvial deposit
lớp trầm tích
alluvial deposit
trầm tích khu đất bồi
alluvial deposit
trầm tích phù sa
alluvial deposit
trầm tích sông
alluvial flood plain deposit
trầm tích kho bãi bồi (do lũ)
alternating deposit
trầm tích xen kẽ
ancient deposit
trầm tích cổ
apomagmatic deposit
trầm tích apomacma
aqueous deposit
trầm tích bởi nước
asphalt deposit
trầm tích atphan
autochthonic deposit
trầm tích địa phương
bathyal deposit
trầm tích hải dương sâu
beach deposit
lớp trầm tích kho bãi biển
bedded deposit
trâm tích phân lớp
bedded deposit
trầm tích phân vỉa
blanket deposit
trầm tích dạng vỉa
burnt deposit
trầm tích bị châm cháy
calcareous deposit
trầm tích vôi
cement deposit
trầm tích gắn kết
channel filling deposit
trầm tích lấp giàn giụa lòng sông
coarse deposit
trầm tích phân tử thô
coastal deposit
trầm tích bờ
consolidated deposit
trầm tích cố kết
cumulose deposit
trầm tích tích tụ
deep sea deposit
trầm tích hải dương sâu
deep water deposit
trầm tích nước sâu
deformed deposit
trầm tích đổi mới dạng
delta deposit
trầm tích châu thổ
deltaic deposit
trầm tích châu thổ
deluvial deposit
trầm tích deluvial
deposit of sediment
sự và ngọt ngào trầm tích
desert deposit
trầm tích hoang toàng mạc
detrital deposit
trầm tích vụn
dislocated deposit
trầm tích đổi mới vị
downstream deposit
trầm tích hạ lưu
drift deposit
trầm tích băng thủy
drift deposit
trầm tích trôi dạt
dust deposit
trầm tích bụi
eluvial ore deposit
trầm tích quặng eluvi
eolian deposit
trầm tích bởi gió
estuaric deposit
trầm tích cửa ngõ sông
eupelagic deposit
trầm tích hải dương khơi
evaporated deposit
trầm tích bốc hơi
flanking deposit
trầm tích sườn
flood plain deposit
trầm tích kho bãi bồi
fluviatile deposit
trầm tích sông
fluvio glacial deposit
trầm tích băng sông
fluvio marine deposit
trầm tích hải dương sông
fragmental deposit
trầm tích miếng vụn
glacial deposit
lớp trầm tích băng hà
glacio fluvial deposit
trầm tích băng sông
grown in place deposit
trầm tích bên trên địa điểm tụt xuống khoáng gốc
halogenic deposit
trầm tích muối
heteromesial deposit
trầm tích không giống môi trường
heteropical deposit
trầm tích dị hướng
heteropical deposit
trầm tích không giống thường
heteropical deposit
trầm tích không giống tướng
heterotaxial deposit
trầm tích không giống loại
homogeneous deposit
trầm tích đồng nhất
homotaxial deposit
trầm tích nằm trong loại
homotaxial deposit
trầm tích không giống loại
hypotaxic deposit
trầm tích bên trên mặt
in place deposit
trầm tích bên trên chỗ
inundation deposit
trầm tích lũ
isopical deposit
trầm tích đồng tướng
isotopical deposit
trầm tích đồng vị
lagoon deposit
trầm tích vụn
lagoon deposit
trầm tích vụng
lake deposit
trầm tích hồ
landus surface deposit
trầm tích mặt mày đất
leptothermal deposit
trầm tích lựa chọn nhiệt
lime deposit
trầm tích vôi
limestone deposit
trầm tích đá vôi
littoral deposit
trầm tích ven biển
littoral deposit
trầm tích ven bờ
localized marsh deposit
trầm tích váy lầy lụa (nhầy nhụa) địa phương
loess deposit
trầm tích hoàng thổ
loess deposit
trầm tích lớt
marginal deposit
trầm tích rìa
mechanically deposit rock
đá trầm tích cơ học
mechanically deposit sedimentary rock
trầm tích vụn kết cơ học
metal deposit
lớp trầm tích kim loại
morainic deposit
trầm tích sông băng
near shore marine deposit
trầm tích hải dương ngay sát bờ
old deposit
trầm tích cũ
paralic deposit
trầm tích ngay sát bờ
pelagic deposit
lớp trầm tích ở biển
peneplain deposit
trầm tích cung cấp bình nguyên
piedmont deposit
trầm tích chân núi
potamogenic deposit
trầm tích bởi sông
potamogenic deposit
trầm tích sông ngòi
pyroclastic deposit
trầm tích vụn núi lửa
replacement deposit
trầm tích thay cho thế
replacement deposit
trầm tích trao đổi
resent deposit
trầm tích mới
river deposit
trầm tích sông
saline deposit
trầm tích muối
sea bottom deposit
trầm tích lòng biển
secondary deposit
trầm tích loại sinh
sedimentary deposit
khoáng sàng trầm tích
sedimentary deposit
địa tầng trầm tích
shallow deposit
trầm tích nông
shallow sea deposit
trầm tích hải dương nông
shallow water deposit
trầm tích nước nóng
shallow water deposit
trầm tích nước nông
sheet deposit
trầm tích dạng vỉa
shelf deposit
trầm tích thềm lục địa
shell deposit
trầm tích vỏ sò
shore deposit
trầm tích kho bãi biển
shore deposit
trầm tích bờ
siliceous deposit
trầm tích silic
sinter deposit
trầm tích tup
sinter deposit
trầm tích túp
soft deposit
trầm tích mềm
soil deposit
trầm tích thổ nhưỡng
solid deposit
trầm tích bùn cát
spring deposit
trầm tích suối
stratified deposit
trầm tích phân tầng
stream deposit
trầm tích bởi dòng sản phẩm chảy
stream laid deposit
trầm tích dòng sản phẩm sông
superficial deposit
trầm tích bên trên mặt
surfacial deposit
trầm tích bề mặt
surfacial deposit
trầm tích nong
synchronous deposit
trầm tích đồng thời
terrestrial deposit
trầm tích bên trên mặt mày đất
terrigenous deposit
trầm tích mối cung cấp lục địa
thalassic deposit
trầm tích hải dương thẳm
thick-deposit
trầm tích dày
tidal mud deposit
trầm tích triều
torrential deposit
trầm tích lũ
torrential outwash deposit
trầm tích bởi cọ trôi
transported deposit
trầm tích bị trả vận
unbedded deposit
trầm tích ko trở thành lớp
unconsolidated deposit
trầm tích quăng quật rời
unconsolidated deposit
trầm tích ko cố kết
upstream deposit
trầm tích thượng du
valley fill deposit
trầm tích thung lũng
volcanic deposit
trầm tích núi lửa
water logged deposit
trầm tích chứa chấp nước
weathering deposit
trầm tích phong hóa
wind deposit
trầm tích bởi gió
wind deposit
trầm tích phong thành
wind deposit
trầm tích ngấm nước
tài nguyên
vật trầm tích
ứng dụng

Kinh tế

cận
đặt cọc
gửi
gửi (tiền) ký quỹ
gửi (tiền) ở ngân hàng
gửi (tiền, vật dụng, vật . . .)
giữ
sự kết tủa
tiền bảo chứng
contract deposit
tiền bảo triệu chứng phù hợp đồng
customer deposit
tiền bảo triệu chứng của khách hàng hàng
customer's deposit
tiền bảo triệu chứng của người tiêu dùng (tại ngân hàng)
deposit on contracts
tiền bảo triệu chứng phù hợp đồng
deposit paid
tiền bảo triệu chứng gửi cho những người khác
import deposit
tiền ký quỹ chi phí bảo chứng
marginal deposit
tiền bảo triệu chứng (của thư tín dụng)
pay a deposit [[]] (to...)
trả chi phí bảo chứng
treatment of crash deposit
xử lý chi phí bảo chứng
tiền bịa cọc
advance deposit
tiền bịa cọc phú trước
primary deposit
tiền bịa cọc khi đầu
tiền góp
tiền gửi
automatic renewable deposit
tiền gửi hoàn toàn có thể đi ra hạn tự động động
bank deposit
tiền gửi ngân hàng
bank deposit creation
sự tạo nên chi phí gửi ngân hàng
bank of deposit
ngân sản phẩm chi phí gửi
blocked deposit
tiền gửi bị ngăn chặn
blocked deposit
tiền gửi bị phong tỏa
breach a deposit/loan
hoàn trả sớm chi phí gửi/ chi phí vay
break a deposit [[]] (to...)
rút chi phí gửi trước kỳ hạn
break a deposit/ loan
hoàn trả sớm chi phí gửi
business deposit
tiền gửi thương nghiệp (tiền gửi kinh doanh)
buy deposit
nhận chi phí gửi
call deposit
tiền gửi ko kỳ hạn
call deposit
tiền gửi ko kỳ hạn (có thể rút ngẫu nhiên khi nào)
cash deposit ratio
tỉ số chi phí mặt-tiền gửi của ngân hàng
cash-deposit ratio
tỷ số chi phí mặt-tiền gửi
certificate deposit
tiền gửi triệu chứng khoán
certificate of deposit
giấy triệu chứng chi phí gửi
certificate of deposit rollover
đáo hạn (chuyển hạn) chứng từ chi phí gửi
cheque deposit
tiền gửi chi phiếu
credit deposit
số dư chi phí gửi
currency deposit
tiền gửi ko kỳ hạn
current trương mục sight deposit
tài khoản chi phí gửi ko kỳ hạn
customer's deposit
tiền gửi của khách hàng hàng
customs deposit
tiền gửi của hải quan
demand deposit
tiền gửi ko kỳ hạn
deposit account
tài khoản chi phí gửi sở hữu kỳ hạn
deposit account
tiền gửi sở hữu kỳ hạn
deposit at notice
tiền gửi sở hữu kỳ hạn
deposit at notice
tiền gửi với kỳ hạn báo trước
deposit bank
ngân sản phẩm chi phí gửi
deposit book
sổ chi phí gửi
deposit by foreign correspondents
tiền gửi của Trụ sở ngân hàng nước ngoài
deposit contraction
sự thu hẹp chi phí gửi
deposit creation
sự tạo nên lập chi phí gửi
deposit for security
tiền gửi bảo đảm
deposit funds
tiền gửi ngân hàng
deposit in escrow
tiền gửi sở hữu điều kiện
deposit in escrow
tiền gửi ở người loại ba
deposit in transit
tiền gửi đang được chở
deposit in trust
tiền gửi tin nhắn thác
deposit insurance
bảo hiểm chi phí gửi
deposit money
tiền gửi ngân hàng
deposit multiplier
số nhân chi phí gửi
deposit of debtor
tiền gửi của con cái nợ
deposit pass book
sổ chi phí gửi nhâng hàng
deposit payable on demand
tiền gửi ko kỳ hạn
deposit placed with outside organization
tiền gửi mặt mày ngoài
Deposit Protection
quỹ đáp ứng chi phí gửi (ở Anh)
deposit receipt
biên lai chi phí gửi
deposit slip
biên lai chi phí gửi
deposit taker
người nhận chi phí gửi
deposit taking company
công ty nhận chi phí gửi
deposit-taking institution
tổ chức nhận chi phí gửi
derivative deposit
tiền gửi sở hữu tính chống chế
derivative deposit
tiền gửi phái sinh
derived deposit
tiền gửi trị sinh
designated deposit
tiền gửi chỉ định
dollar certificate of deposit
giấy ghi nhận chi phí gửi đô la
escrow deposit
tiền gửi đại lý
Euro-certificate of deposit
chứng chỉ chi phí gửi Châu Âu
Eurodollar certificate of deposit
chứng chỉ chi phí gửi đô la Châu Âu
fixed deposit
tiền gửi kỳ hạn
foreign currency deposit
tiền gửi nước ngoài tệ
general deposit
tiền gửi thông thường
interbank deposit
tiền gửi liên ngân hàng
jumbo certificate of deposit
chứng chỉ chi phí gửi sở hữu mệnh giá chỉ lớn
licensed deposit takers
những tổ chức triển khai được luật lệ nhận chi phí gửi
liquid deposit
tiền gửi lưu động
memorandum of deposit
giấy ghi nhận chi phí gửi
memorandum of deposit
phiếu chi phí gửi
negotiable certificate of deposit
giấy triệu chứng chi phí gửi lưu thông
negotiable certificate of deposit
phiếu chi phí gửi lưu thông
nominal deposit
tiền gửi danh nghĩa
non-personal time deposit
tiền gửi sở hữu kì hạn của pháp nhân
offshore deposit
tiền gửi ở nước ngoài
on deposit (money)
tiền gửi ngân hàng
pledged deposit
tiền gửi bảo chứng
preferential interest deposit
tiền gửi sở hữu lãi suất vay ưu đãi
premium deposit
tiền gửi bảo hiểm
public deposit
tiền gửi của chủ yếu phủ
quantity of ngân hàng deposit
số lượng chi phí gửi ngân hàng
real cost of deposit
giá (lãi suất) thực sự của chi phí gửi
retail deposit
tiền gửi cá nhân
SDR-linked deposit
Tiền gửi bởi SDR
short deposit
tồn khoản, chi phí gửi cụt hạn
sight deposit
tiền gửi ko kỳ hạn
simple deposit multiplier
số nhân chi phí gửi đơn
special deposit reserve
dự trữ chi phí gửi chuyên nghiệp dùng
specific deposit
tiền gửi đặc biệt
stock deposit
tiền gửi triệu chứng khoán
temporary deposit
tiền gửi tạm thời thời
term deposit
tiền gửi sở hữu kỳ hạn
term deposit
tiền gửi lăm le kỳ
time deposit
tiền gửi kỳ hạn
transferable deposit
tiền gửi hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền được
treasury deposit
tiền gửi kho bạc
treasury deposit receipt
biên lai chi phí gửi kho bạc
unclaimed deposit
tiền gửi không tồn tại người lãnh
undated deposit
tiền gửi ko lăm le kì
undated deposit
tiền gửi ko lăm le kỳ
tiền gửi (ngân hàng)
bank deposit creation
sự tạo nên chi phí gửi ngân hàng
quantity of ngân hàng deposit
số lượng chi phí gửi ngân hàng
tiền gửi nhằm bảo đảm
tiền gửi ngân hàng
bank deposit creation
sự tạo nên chi phí gửi ngân hàng
quantity of ngân hàng deposit
số lượng chi phí gửi ngân hàng
tiền ký quỹ
advance deposit
tiền ký quỹ nộp trước
deposit receipt
biên lai chi phí ký quỹ
general average deposit
tiền ký quỹ tổn thất chung
import deposit
tiền ký quỹ nhập khẩu
import deposit
tiền ký quỹ chi phí bảo chứng
prior import deposit
tiền ký quỹ nhập vào thu trước
tiền thế chân
tiền trả thứ tự đầu
vật gửi

Địa chất

hóa học lắng, hóa học kết tủa, mỏ, khoáng sàng, trầm tích, chi phí bịa cọc, chi phí ký quỹ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
drop , installment , money in the ngân hàng , partial payment , pledge , retainer , security , stake , warranty , alluvium , delta , deposition , dregs , drift , grounds , lees , precipitate , precipitation , sediment , settlings , silt , down payment , dreg , earnest , gage , warp
verb
accumulate , amass , ngân hàng , collect , commit , deliver , ditch , drop , entrust , garner , give in trust , hoard , install , invest , keep , lắc , lắc away , park , place , plant * , plop , plunk * , plunk down , precipitate , put aside , put by , repose , rest , salt away * , save , settle , sit down , sock away , squirrel away * , stash , stock up , store , stow , transfer , treasure , salt away , accumulation , consign , dump , fund , hock , pawn , payment , pledge , retainer , security , sediment , silt , squirrel

Từ trái khoáy nghĩa