watches nghĩa là gì

/wɔtʃ/

Thông dụng

Danh từ

Đồng hồ nước (quả quít, treo tay, vứt túi; nhất là xưa kia)
a pocket-watch
đồng hồ nước vứt túi; đồng hồ đeo tay trái ngược quít
a wrist-watch
đồng hồ nước treo tay

Danh từ

Sự canh dữ, sự canh phòng
to keep a close (good) watch over
canh chống ngặt ngặt
Người canh dữ, người canh phòng; người gác, người trực
Phiên trực, ca trực, thời hạn trực (của đoàn thủy thủ)
the middle watch
phiên trực nửa tối (từ nửa tối cho tới 4 giờ sáng)
the dog watches
các phiên trực nhì giờ (từ 4 cho tới 6 giờ chiều, kể từ 6 cho tới 8 giờ tối)
Tổ trực (trên tàu thuỷ)
( theỵwatch) team tuần chống (nhóm người được mướn nhằm chuồn tuần qua chuyện những phố)
( theỵwatch) người (nhóm người..) được mướn nhằm theo đòi dõi ai/cái gì
the police put a watch on the suspect's house
cảnh sát cử nhân viên theo đòi dõi ngôi nhà đất của kẻ bị tình nghi
( (thường) số nhiều) (từ cổ,nghĩa cổ) sự thức đêm; thời hạn thức tỉnh nhập đêm
in the long watches of the night
những thời hạn nhiều năm thao thức nhập đêm

Nội động từ

Thức canh, gác đêm
(từ cổ, nghĩa cổ) thức canh
to watch all night at the beside of a sick child
thức canh trong cả tối mặt mày giừơng một đứa trẻ em ốm
( + over) canh dữ, đảm bảo an toàn, nhìn coi
he felt that God was watching over him
nó cảm nhận thấy Chúa đang được chở che mang đến nó
( + for) chú ý chờ đón loại gì
You'll have đồ sộ watch for the right moment
Anh tiếp tục nên đợi đúng vào khi mới mẻ được

Ngoại động từ

Canh gác, đảm bảo an toàn, nhìn coi
to watch the clothes
trông coi quần áo
Nhìn, theo đòi dõi, để ý, rình
to watch a mouse
rình một con cái chuột
the suspect is watch by the police
kẻ tình ngờ vực bị công an theo đòi dõi
to watch the others play
nhìn những người dân không giống chơi

Xem ( truyền hình, thể thao..) nhằm giải trí

the match was watch by over twenty thousand people
hơn nhì mươi ngàn con người coi trận đấu
Chờ
to watch one's opportunity
chờ cơ hội
to watch one's time
chời thời
(thông tục) lưu giữ gìn, cẩn trọng về ( ai/cái gì; nhất là nhằm trấn áp anh ta/cái đó)
to watch one's language
giữ gìn lời nói nói
watch yourself!
hãy cẩn trọng loại mồm!

Cấu trúc từ

to be on the watch
canh chống, canh gác
Thấp thỏm chờ; cảnh giác đợi đón
keep watch (for somebody/something)
canh chống ai/cái gì
to watch after
nhìn theo đòi, theo đòi dõi
to watch for
chờ, rình
to watch for the opportunity đồ sộ occur
chờ cơ hội
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) để ý, nhằm ý xem
to watch for the symptoms of measles
quan sát triệu hội chứng của căn bệnh sởi
to watch out
đề chống, lưu ý, coi chừng
to watch over
trông nom, canh gác
to make someone watch his step
bắt ai nên nhập mực thước, bắt ai nên phục tùng
to watch one's step
đi cẩn trọng (cho ngoài ngã)
Giữ gìn, cẩn trọng (cho ngoài sai lầm đáng tiếc, mang đến không bị thua thiệt thiệt)
to watch it
(thông tục) xem chừng đấy!, hãy thận trọng! (nhất là lối mệnh lệnh)
to watch the clock
(thông tục) xem chừng mang đến không còn giờ
to watch this space
(thông tục) đợi những trình diễn biến chuyển vừa mới được thông báo
to watch the time
Xem giờ
to watch the world go by
nhìn sự đời, để ý những gì xẩy ra xung quanh
Good watch prevents misfortune
cẩn tắc vô ưu

hình thái từ

  • V-ing: watching
  • V-ed: watched

Chuyên ngành

Xây dựng

tổ trực, phiên trực, sự thức canh, canh dữ, trực, để ý, theo đòi dõi

Cơ - Điện tử

đồng hồ nước, tổ chực, phiên trực, (v) canh dữ, để ý, theo đòi dõi

Bạn đang xem: watches nghĩa là gì

đồng hồ nước, tổ chực, phiên trực, (v) canh dữ, để ý, theo đòi dõi

Điện

đồng hồ nước treo tay
phiên trực
tổ trực

Kỹ thuật cộng đồng

thời kế

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
analog watch , chronometer , digital watch , pocket watch , stopwatch , ticker , timepiece , timer , wristwatch , alertness , attention , awareness , duty , eagle eye * , eye * , gander , guard , hawk , heed , inspection , notice , observance , observation , patrol , picket , scrutiny , sentinel , sentry , supervision , surveillance , tab , tout , vigil , vigilance , watchfulness , weather eye * , lookout , protector , ward , bout , go , hitch , inning , shift , spell , stint , stretch , time , tour , trick , argus , chaperonage , guardsman , invigilation , outlook , perdue , vedette , watcher , watchman
verb
attend , case , kiểm tra out , concentrate , contemplate , eagle-eye , examine , eye * , eyeball , focus , follow , gaze , get a load of , give the once over , have a look-see , inspect , keep an eye on , keep tabs on , listen , look , mark , mind , note , observe , pay attention , peer , pipe * , regard , rubberneck * , scan , scope , scrutinize , see , spy , stare , take in , take notice , view , wait , be on alert , be on the lookout , be vigilant , be wary , be watchful , care for , keep , keep eyes open , keep eyes peeled , keep watch over , look after , look out , oversee , patrol , pick up on , police , ride shotgun for , superintend , take care of , take heed , tend , eye , survey , minister đồ sộ , see đồ sộ , chaperone , chronometer , defend , duty , guard , invigilate , keep guard , keep vigil , lookout , monitor , notice , proctor , protect , sentinel , sentry , supervise , supervision , surveillance , timepiece , timer , vigil

Từ trái ngược nghĩa

Xem thêm: disqualified là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ