dummies là gì

/'dʌmi/

Thông dụng

Danh từ

Người nộm, người rơm, người bung xung, bù nhìn
Người fake (hình người fake đem ăn mặc quần áo ở những tiệm may); hình nhân thực hiện đích (tập bắn)
Vật fake (cửa fake, gáy sách fake, gói fake...)
giả trang, ngụy trang, mang đến có
Người ngốc nghếch, người đần độn
Đầu vú cao su đặc (cho con trẻ con)
(bóng bầu dục, bóng đá) động người sáng tác (giả vờ vĩnh chuyền bóng lừa bịp bợm đối phương)
(đánh bài) chân cần hạ bài xích (đánh brit); số bài xích của chân cần hạ bài

Tính từ

Giả
dummy window
cửa tuột giả
dummy cartridge
đạn giả
dummy run
cuộc biểu diễn tập

Chuyên ngành

Toán & tin cậy

vật giả

Xây dựng

sa bàn

Kỹ thuật công cộng

hình thức
dummy argument
đối số hình thức
dummy bit
bit fake hình thức
người nộm
máy giả

Giải quí EN: A device that appears lớn be a working instrument but actually does not operate..

Xem thêm: ch4 đọc là gì

Bạn đang xem: dummies là gì

Giải quí VN: Thiết bị giống như là đang thao tác tuy nhiên thực tế là ko cần.

mô hình

Kinh tế

giả
giả tạo
hình nhân
người mang đến mượn tên
người giả
trên danh nghĩa
vật giả

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
copy , counterfeit , duplicate , figure , size , imitation , manikin , model , ringer , sham * , stand-in , sub , substitute , blockhead * , dimwit * , dolt * , dullard * , dunce , fool , idiot , ignoramus , moron , numskull , oaf , simpleton , blockhead , chump , clod , dolt , dummkopf , thickhead , dimwit , doll , effigy , fake , front , klutz , mannequin , puppet , stooge

Từ trái khoáy nghĩa