goal nghĩa là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/goul/

Bạn đang xem: goal nghĩa là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  (thể dục,thể thao) khuông trở thành gồm

  to keep the goal

  giữ gôn

 • (thể dục,thể thao) bàn thắng, điểm

  Xem thêm: crayfish là gì

  to kick a goal

  sút ghi 1 bàn thắng (bóng đá)

 • đích; mục tiêu, mục tiêu

  to reach that goal

  để đạt mục tiêu ấy

  Xem thêm: faqs là gì

  Từ sát giống

  goalie goal-post goal-line goalee goallkeeper


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản