get permission là gì

Xin luật lệ là xin xỏ người dân có quyền được cho phép thao tác gì cơ.

Bạn đang xem: get permission là gì

1.

Nếu mến chúng ta cũng có thể xin xỏ luật lệ trồng một trong những loại hoa xung xung quanh khuôn viên ngôi trường.

If you lượt thích, you could ask for permission to lớn plant some flowers around the campus.

2.

Bạn phải yêu cầu luật lệ bất kể lúc nào các bạn sở hữu ý muốn tự sướng ai cơ.

You have to lớn ask for permission whenever you intend to lớn take photos of someone.

Cùng học tập một số cách sử dụng kể từ permission nha!

Xem thêm: schnitzel là gì

- have permission: được luật lệ.

Ví dụ: Don't take photos unless you have permission to lớn tự sánh. (Đừng tự sướng trừ khi chúng ta được luật lệ thực hiện vì vậy. )

- gain/ get/ obtain/ receive/ secure permission: cảm nhận được sự được cho phép.

Ví dụ: The citizens have to lớn get permission to lớn move from one place to lớn another. (Người dân phải yêu cầu luật lệ nhằm dịch chuyển kể từ điểm này cho tới điểm không giống.)

- give (sb) / grant (sb) permission: cho phép mang đến ai cơ.

Xem thêm: swimming đọc tiếng anh là gì

Ví dụ: Unfortunately, we cannot grant permission for these uses. (Tiếc là Shop chúng tôi ko thể cho phép cho những việc dùng này.)

- apply for / ask (for)/ request/ seek permission: xin xỏ luật lệ.

Ví dụ: You may apply for permission to lớn work immediately upon arriving in the United States. (Bạn rất có thể xin xỏ luật lệ thao tác ngay lập tức khi tới Hoa Kỳ.)