independence là gì

Công cụ cá nhân
 • /,indi'pendəns/

  Thông dụng

  Cách ghi chép không giống independency

  Bạn đang xem: independence là gì

  Danh từ

  Sự độc lập; nền độc lập

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [tính, sự] độc lập
  independence in behaviour
  (điều khiển học tập ) tính song lập về dáng vẻ điệu;
  independence in variety
  (điều khiển học tập ) tính song lập về loại
  fixed-base independence
  (thống kê ) chỉ số với hạ tầng ko thay đổi, chỉ số với chu kỳ luân hồi cơ phiên bản ko đổi

  Kỹ thuật cộng đồng

  độc lập

  Kinh tế

  nền độc lập
  quan hệ độc lập
  sự độc lập
  tính độc lập
  independence of auditor
  tính song lập của những người kiểm toán
  path independence
  tính song lập của cơ hội lựa chọn
  path independence
  tính song lập của việc lựa chọn
  statistical independence
  tính song lập thống kê

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ability , aptitude , autarchy , autonomy , home page rule , license , qualification , self-determination , self-government , self-reliance , self-rule , self-sufficiency , separation , sovereignty , independency , liberty , affluence , emancipation , freedom , opulence

  Từ trái ngược nghĩa

  Xem thêm: adviser là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ