kem đánh răng tiếng anh là gì

Kem tấn công răng là 1 hóa học tẩy tinh khiết răng dạng lếu phù hợp nhão hoặc gel được dùng với bàn chải tấn công răng như 1 phụ khiếu nại nhằm tẩy tinh khiết, lưu giữ thẩm mỹ và làm đẹp và mức độ khoẻ của răng.

Bạn đang xem: kem đánh răng tiếng anh là gì

1.

Kem tấn công răng là 1 hóa học kem đặc nhưng mà các bạn mang lại vô bàn chải tấn công răng nhằm làm sạch sẽ răng.

Toothpaste is a thick, creamy substance that you put on a toothbrush to lớn clean your teeth.

2.

Bạn mua sắm kem tấn công răng trong mỗi ống tuýp.

You buy toothpaste in tubes.

Một số idioms với kể từ tooth/teeth:

- by the skin of your teeth: chỉ một vừa hai phải đạt được mục tiêu, hoặc suýt thất bại.

Ví dụ: I only passed my driving test by the skin of my teeth.

Xem thêm: a tiny cog in a vast machine là gì

(Tôi chỉ suýt soát băng qua bài bác đánh giá tài xế của tớ.)

- fight tooth and nail: hành động cho tới nằm trong hoặc với việc quyết tâm rộng lớn.

Ví dụ: The company is fighting tooth and nail to lớn stay in business during the pandemic.

(Công ty đang được hành động cho tới nằm trong nhằm lưu giữ hoạt động và sinh hoạt sale vô thời kỳ đại dịch.)

- long in the tooth: già cỗi, cực kỳ già

Ví dụ: He's a great candidate, but he may be a little long in the tooth for the job.

(Anh ấy là 1 ứng viên tuyệt hảo, tuy nhiên anh ấy tương đối già nua mang lại việc làm này.)

Xem thêm: district là gì

- tooth and comb: kiểm tra một chiếc gì bại liệt một cơ hội kỹ lưỡng và cụ thể.

Ví dụ: The auditor went through the company's books with a tooth and comb.

(Kiểm toán viên vẫn kiểm tra tuột sách của công ty lớn một cơ hội kỹ lưỡng.)