passed away là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ bảy, 16/9/2023, 14:11 (GMT+7)

"Pass" thông thường tức là trải qua, vượt lên, tuy nhiên còn nhiều nghĩa không giống Khi kết phù hợp với những giới kể từ.

Bạn đang xem: passed away là gì

'Pass someone by" là trôi qua quýt, được sử dụng Khi chuyện gì cơ xẩy ra nhưng mà một người ko hề biết hoặc ko thấy sở hữu nụ cười gì kể từ nó.

Ví dụ: While he was busy with his project, his uncle's death passed him by (Trong Khi anh ấy đang được vất vả với dự án công trình của tôi, anh ko hề biết chú tôi đã mất).

Do you ever feel lượt thích life is just passing by? (Cậu sở hữu xúc cảm cuộc sống đời thường chỉ đang được trôi qua quýt không?)

"Pass out" tức là ngất hoặc bất tỉnh: The smoke made some people stuck in the building pass out (Khói khiến cho một vài người vướng kẹt nhập tòa mái ấm bị ngất).

"Pass away" là cụm kể từ vô cùng hoặc gặp gỡ, với tức thị rời khỏi lên đường, tạ thế. Cụm này hay sử dụng thay cho mang lại "die" nhằm thực hiện tách sự nặng trĩu nề: She has not been the same ever since her husband passed away (Cô ấy tiếp tục không hề như xưa kể từ thời điểm ông chồng mất).

Xem thêm: auditory là gì

Khi một người tạ thế và nhằm lại hoặc để lại cái gì cơ mang lại những member không giống nhập mái ấm gia đình, tao sử dụng kể từ "pass down": The fish trade has been passed down from generation to tát generation in his family (Nghề tấn công cá và đã được truyền trải qua nhiều mới nhập mái ấm gia đình ông).

"Pass on" cũng vừa phải tức là "qua đời", vừa phải tức là để lại. Cụm này được sử dụng Khi một người ham muốn mang lại lên đường những đồ gia dụng tôi đã sử dụng rồi hoặc truyền vấn đề cho tất cả những người không giống.

"Pass up" tức là kể từ chối một cơ hội: He passed up the offer to tát be a professor and took a job in the film industry (Ông ấy kể từ chối lời nói đề xuất trở nên GS và nhận một việc làm nhập ngành năng lượng điện ảnh).

Khi một cái gì này được "pass around", vật này được chia đều cho các bên mang lại nhiều người nhập một nhóm: The footballers passed the water around while they listened to tát their coach talk during the break (Các cầu thủ chuyền nước xung xung quanh nhập mặc nghe giảng dạy viên thủ thỉ nhập giờ nghỉ).

Xem thêm: on process là gì

Còn ở điểm thao tác, nếu như một người bị bỏ lỡ Khi xét thăng chức, người cơ đã trở nên "pass over": She was passed over while the newcomer was promoted (Cô ấy đã trở nên bỏ lỡ trong lúc người mới mẻ cho tới được thăng chức).

Chọn đáp án trúng nhất nhằm điền nhập điểm trống:

Khánh Linh