kerosene là gì

Công cụ cá nhân
 • /´kerə¸si:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dầu lửa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  dầu lửa

  Giải mến EN: A combustible, water-white, oily liquid with a strong odor that boils at 180-300°C; it is distilled from petroleum and is used as a fuel, as a cleaning solvent, and in insecticides. Also, kerosine. Giải mến VN: Chất lỏng nhớt, ko màu sắc, dễ dàng bắt lửa cùng theo với hương thơm nặng trĩu sôi ở 180-300°C; nó được chưng chứa chấp kể từ dầu lửa và được dùng là nhiên liệu, là dung môi rửa sạch, và nhập dung dịch trừ sâu sắc. Cũng như, dầu kerosine.

  Bạn đang xem: kerosene là gì

  Xem thêm: intend for là gì

  Xem thêm: cognitive impairment là gì

  dầu hỏa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ