leaching là gì

/Phiên âm này đang được hóng các bạn trả thiện/

Hóa học tập & vật liệu

lọc nước

Giải quí EN: The process of separating a soluble substance from a solid by washing or by the percolation of water or other liquid through the substance, as in coffee-making. Giải quí VN: Quy trình tách một hóa học hòa tan thoát khỏi hóa học cứng bằng phương pháp cọ hoặc mang lại thanh lọc qua quýt nước tương tự như là trộn cafe.

Xây dựng

sự khử kiềm

Kỹ thuật công cộng

ngâm chiết
leaching agent
chất dìm chiết
leaching coefficient
hệ số dìm chiết
leaching factor
hệ số dìm chiết
leaching plant
thiết bị dìm chiết
leaching residue
cặn dìm chiết
leaching tank
thùng dìm chiết
leaching trench
hố dìm chiết
nước dìm rỉ
sự chiết
sự khử
sự dìm chiết
sự dìm rỉ
sự cọ lũa

Môi trường

Chiết lọc: Quá trình thông qua đó những bộ phận rất có thể tan được hoà tan và thanh lọc qua quýt khu đất bởi vì một hỗn hợp thanh lọc. (Xem: nước tách.)

Địa chất

Bạn đang xem: leaching là gì

sự dìm tách

Xem thêm: fastener là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ