marble sculptures là gì

marble sculptures : kiệt tác chạm trổ kể từ cẩm thạch , đá cẩm thạch 

có marble là cẩm thạch , đá cẩm thạch

Bạn đang xem: marble sculptures là gì

và  sculptures là kiệt tác điêu khắc 

nên marble sculptures : kiệt tác chạm trổ kể từ cẩm thạch , đá cẩm thạch 

Xem thêm: lip sync là gì

TRẢ LỜI CHI TIẾT R NHÉ, CHÚC HỌC TỐT CHO 5* + CHN NHÉ

Xem thêm: albeit là gì

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar