mistakes nghĩa là gì

/mis'teik/

Thông dụng

Danh từ

Lỗi, sai lầm không mong muốn, lỗi lầm
to make a mistake
lầm, lầm lẫn; tự sơ suất
and sánh mistake
(thông tục) không thể nghi hoặc gì nữa
It's hot today and no mistake
Không còn nghi hoặc gì nữa thời điểm hôm nay trời nóng

Động kể từ .mistook; .mistaken

Phạm sai lầm không mong muốn, phạm lỗi
Hiểu sai, hiểu lầm
Lầm, lầm lẫn
to mistake someone for another
lầm ai với 1 người khác
there is no mistaken
không thể này lầm được
there is no mistake the house
không thể này lầm ngôi nhà được

hình thái từ

  • past : mistook
  • PP : mistaken

Chuyên ngành

Toán & tin yêu

rối

Giải mến VN: Lỗi lập trình sẵn thực hiện cho 1 công tác hoặc một đời máy tính chạy bị lỗi, mang đến thành quả sai, hoặc vỡ lẽ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã và đang được đề ra Lúc người tao vạc hiện tại một con cái sâu sắc thực làm ra rối loàn cho 1 trong số mạch năng lượng điện của dòng sản phẩm tính năng lượng điện tử số trước tiên, máy ENIAC. Các lỗi này hoàn toàn có thể làm cho kết quả nguy hiểm. Năm ngày trước cuộc cất cánh tham khảo mặt mũi trăng, người tao tiếp tục vạc hiện tại được một lỗi lập trình sẵn vô công tác của NASA (cơ quan lại không khí Hoa Kỳ). Lỗi này tiếp tục tổ chức những đo lường đạn đạo dựa vào hạ tầng trọng ngôi trường của mặt mũi trăng là ngôi trường đẩy chứ không cần cần ngôi trường thú vị. Các phi hành gia hoàn toàn có thể đang không quay trở lại trái ngược khu đất an toàn và tin cậy còn nếu như không vạc hiện tại được lỗi này.

Kỹ thuật công cộng

hỏng hóc

Giải mến VN: Lỗi lập trình sẵn thực hiện cho 1 công tác hoặc một đời máy tính chạy bị lỗi, mang đến thành quả sai, hoặc vỡ lẽ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã và đang được đề ra Lúc người tao vạc hiện tại một con cái sâu sắc thực làm ra rối loàn cho 1 trong số mạch năng lượng điện của dòng sản phẩm tính năng lượng điện tử số trước tiên, máy ENIAC. Các lỗi này hoàn toàn có thể làm cho kết quả nguy hiểm. Năm ngày trước cuộc cất cánh tham khảo mặt mũi trăng, người tao tiếp tục vạc hiện tại được một lỗi lập trình sẵn vô công tác của NASA (cơ quan lại không khí Hoa Kỳ). Lỗi này tiếp tục tổ chức những đo lường đạn đạo dựa vào hạ tầng trọng ngôi trường của mặt mũi trăng là ngôi trường đẩy chứ không cần cần ngôi trường thú vị. Các phi hành gia hoàn toàn có thể đang không quay trở lại trái ngược khu đất an toàn và tin cậy còn nếu như không vạc hiện tại được lỗi này.

Bạn đang xem: mistakes nghĩa là gì

Xem thêm: chatting nghĩa là gì

lỗi, sai sót
lỗi

Giải mến VN: Lỗi lập trình sẵn thực hiện cho 1 công tác hoặc một đời máy tính chạy bị lỗi, mang đến thành quả sai, hoặc vỡ lẽ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã và đang được đề ra Lúc người tao vạc hiện tại một con cái sâu sắc thực làm ra rối loàn cho 1 trong số mạch năng lượng điện của dòng sản phẩm tính năng lượng điện tử số trước tiên, máy ENIAC. Các lỗi này hoàn toàn có thể làm cho kết quả nguy hiểm. Năm ngày trước cuộc cất cánh tham khảo mặt mũi trăng, người tao tiếp tục vạc hiện tại được một lỗi lập trình sẵn vô công tác của NASA (cơ quan lại không khí Hoa Kỳ). Lỗi này tiếp tục tổ chức những đo lường đạn đạo dựa vào hạ tầng trọng ngôi trường của mặt mũi trăng là ngôi trường đẩy chứ không cần cần ngôi trường thú vị. Các phi hành gia hoàn toàn có thể đang không quay trở lại trái ngược khu đất an toàn và tin cậy còn nếu như không vạc hiện tại được lỗi này.

lỗi lầm
sai lầm

Kinh tế

nhầm lẫn
mutual mistake
sự nằm trong khuyết điểm lẫn
mutual mistake
sự nằm trong lầm lẫn (của cả nhị bên)
sai lầm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aberration , blooper * , blunder , boo-boo , bungle , confusion , delusion , erratum , false move , false step , fault , faux pas , flub * , fluff * , gaffe , illusion , inaccuracy , inadvertence , lapse , misapplication , misapprehension , miscalculation , misconception , misinterpretation , misjudgment , misprint , misstatement , misstep , muddle , neglect , omission , overestimation , oversight , slight , slip , slip of tongue , slipup * , snafu * , solecism , trip * , typographical error , underestimation , incorrectness , miscue , slip-up , trip , boner , bull , catachresis , error , fallacy , faux pas. impropriety , freudian slip , inadvertency , malapropism , misperception , misunderstanding , paralogism , pratfall , typo
verb
addle , be off the mark , be wrong , blunder , botch * , bungle , confound , confuse , deceive oneself , err , fail , get wrong , goof * , have wrong impression , jumble , lapse , make a mess , misapprehend , miscalculate , misconceive , misconstrue , miscount , misdeem , misinterpret , misjudge , misknow , misread , miss , miss the boat , not know , omit , overestimate , overlook , put foot in , slip * , slip up * , snarl , take for , tangle , underestimate , miscue , slip , slip up , stumble , trip up , mix up , balk , bloomer , blooper , bobble , boner , erratum , error , faux pas , folly , misstep , omission , oversight , slipup

Từ trái ngược nghĩa