puritan là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'pjuəritən/

Bạn đang xem: puritan là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa với công ty đề
 • danh từ

  (tôn giáo) (Purian) người theo đòi Thanh giáo

 • người đạo đức nghề nghiệp công ty nghĩa

  Xem thêm: item nghĩa là gì

 • tính từ

  (thuộc) thanh giáo

  Xem thêm: cinematography là gì

  Từ ngay sát giống

  puritanical puritanic puritanism


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản