reason nghĩa là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa với mái ấm đề
 • danh từ

  lý tự, lẽ

  Bạn đang xem: reason nghĩa là gì

  the reason for my absence

  lý tự tôi vắng tanh mặt

  ví dụ khác

 • lý trí, lý tính

  only man has reason

  chỉ với nhân loại mới nhất với lý trí

 • lẽ cần, lý, sự vừa vặn phải

  to listen to lớn reason; to lớn hear reason

  nghe theo đuổi lẽ phải

  to bring a person to lớn reason

  làm cho những người nào là thấy được lẽ phải

  ví dụ khác

 • động từ

  sự suy đoán, suy lý, lý luận

  Xem thêm: eureka là gì

  to reason on (about) at subject

  suy luận về một vấn đề

 • tranh luận, cãi lý, cãi lẽ

  to reason with someone

  tranh luận với ai, cãi lý với ai

 • dùng lý lẽ nhằm thuyết phục

  to reason someone into doing something

  dùng lý lẽ nhằm thuyết phục ai thực hiện gì

 • (+ out) suy đi ra, luận đi ra, suy nghĩ ra

  to reason out the answers to lớn a question

  suy đi ra câu vấn đáp của câu hỏi

 • trình bày mạch lạc, trình diễn với lý lẽ

  Xem thêm: fast forward là gì

  Từ sát giốngTừ vựng giờ Anh theo đuổi mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản