sau happy là gì

To V và V-inf là nhị hình hài kể từ của động kể từ vô câu. Thông thông thường, một câu thông thường với cùng một động kể từ chủ yếu với mọi động kể từ phụ không giống. Dựa vô mục tiêu và địa điểm của những động kể từ vô câu, tất cả chúng ta với những quy tắc chắc chắn làm cho dạng trúng của động kể từ. Đây là căn nhà điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 11 thứ nhất vô công tác học tập.

 • To V thường thì xuất hiện nay sau đó 1 động kể từ không giống, động kể từ này thông thường là động kể từ chủ yếu vô câu. Khi này, to V nhập vai trò là cụm chỉ mục tiêu mang lại động kể từ chủ yếu. Chúng tao với 2 cấu trúc:

S + V + to tướng V

Bạn đang xem: sau happy là gì

S + V + O + to tướng V

e.g.:

– I decided to tướng learn French. (Tôi đưa ra quyết định học tập giờ đồng hồ Pháp.)

– Yesterday, I went to tướng a music café to tướng relax. (Tôi cho tới một quán cafe music nhằm thư giãn giải trí.)

 • Danh sách một vài ba động kể từ theo gót sau vì chưng to V thông thường gặp:

appear (xuất hiện)

ask (xin phép)

begin (bắt đầu)

choose (chọn)

decide (quyết định)

expect (mong đợi)

forget (quên)

hate (ghét)

hesitate (do dự)

intend (cố ý)

like (thích)

prefer (thích hơn)

pretend (giả vờ)

propose (thổ lộ)

regret (tiếc)

seem (có vẻ)

swear (thề)

try (cố gắng)

wish (mong)

agree (đồng ý)

arrange (sắp xếp)

beg (cầu xin)

determine (quyết tâm)

fail (thất bại)

help (giúp đỡ)

hope (hy vọng)

learn (học)

love (yêu thích)

mean (cố ý)

prepare (chuẩn bị)

promise (hứa)

refuse (từ chối)

remember (nhớ)

start (bắt đầu)

want (muốn)

e.g.:

– I’m trying to tướng điện thoại tư vấn him. (Tôi đang được cố gọi mang lại anh ấy.)

– Don’t forget to tướng lock the door. (Đừng quên khóa cửa ngõ.)

 • Danh sách một vài ba động kể từ cần với O trước to V thông thường gặp:

advise (khuyên nhủ)

ask (nhờ vả)

command (chỉ đạo)

encourage (khuyến khích)

forbid (ngăn cấm)

get (nhờ vả)

help (giúp đỡ)

intend (cố ý)

leave (rời đi)

mean (cố ý)

oblige (bắt buộc)

Xem thêm: sight draft là gì

permit (cho phép)

prefer (thích hơn)

recommend (đề xuất)

remind (nhắc nhở)

tell (nói)

allow (đồng ý)

cause (khiến cho)

expect (mong đợi)

force (ép buộc)

hate (ghét)

instruct (dạy)

invite (mời)

like (thích)

need (cần)

order (đặt)

teach (dạy)

warn (cảnh báo)

want (muốn)

wish (mong)

e.g.:

– I told Hoan to tướng calm down. (Tôi bảo Hoàn điềm đạm lại.)

– He allows u to tướng come in. (Ông ấy được chấp nhận tôi vô chống.)

Để tìm hiểu thêm về mệnh đề chỉ mục tiêu, coi bên trên phía trên.

 • Ngoài đi ra, to V còn xuất hiện nay sau những tính kể từ, như “happy” (hạnh phúc), “glad” (vui vẻ), “sorry” (tiếc nuối/buồn),…

e.g.: I always feel happy to tướng see her. (Tôi luôn luôn thấy niềm hạnh phúc mỗi lúc gặp gỡ cô ấy.)

 • To V cũng khá được dùng để làm bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang lại căn nhà nghĩa trừu tượng.

e.g.: My aspiration in life would be to tướng be happy. (Khát vọng vô đời của tôi là được sinh sống sung sướng.)

 • To V còn rất có thể nhập vai trò căn nhà ngữ vô câu.

e.g.: To pass this test was my motivation. (Làm sao nhằm qua quýt được bài bác đánh giá đó là động lực của tôi.)

 • To V sau những cụm “would like/love/prefer.”

e.g.: I would lượt thích to tướng send you my resumé. (Tôi mong muốn được gửi anh bạn dạng lí lịch của tôi.)

 • To V vô cấu hình “too + Adj + to tướng V.”

e.g.: It’s too hot to tướng play football outside. (Trời quá rét nhằm nghịch tặc soccer phía bên ngoài.)

Phân biệt dùng to tướng V và V-inf vô câu

2. V-inf

 • V-inf hoặc động kể từ nguyên vẹn thể ko to xuất hiện nay vô câu thông thường đứng sau động kể từ khuyết thiếu thốn (modal verb) như “can,” “could,” “may,” “might,” “must,” “needn’t,” “will,” “shall,” “would,” “should.”

e.g.:

– You must arrive on time. (Anh cần cho tới trúng giờ.)

– She should ask Lan to tướng know more about it. (Cô ấy nên căn vặn Lan nhằm hiểu thêm về vấn đề này.)

 • V-inf sau những cụm “would rather,” “had better.”

e.g.:

– It’s raining ví hard, you’d better stay here. (Trời đang được mưa to tướng lắm, đảm bảo chất lượng rộng lớn chúng ta nên ở lại phía trên.)

– I would rather go home page than thở stay here with him. (Tôi thà về căn nhà còn rộng lớn ở phía trên với anh tao.)

 • V-inf sau cấu hình “make + O + V”“let + O + V.”

e.g.:

– He made u feel horrible. (Anh tao thực hiện tôi thấy tháng xịn.)

– Let u hold the elevator for you. (Để tôi lưu giữ cầu thang máy cho chính mình nhé.)

BÀI TẬP

Cho dạng trúng của động kể từ vô ngoặc:

 1. Toan want ______ (go) to tướng Europe but he can’t.
 2. She told u ______ (close) the door though she was closer to tướng it.
 3. I tried not ______ (fall) into sleep but his speech was too boring.
 4. We should ______ (show) up early, there’re a lot of things ______ (do).
 5. Do you think it’s time for you ______ (make) the final decision?
 6. If you feel unwell, you must ______ (tell) us, we’ll ______ (bring) you home page.
 7. I promised ______ (visit) her this weekend, I can’t ______ (let) her down.
 8. Don’t make u ______ (block) you.
 9. Do you mind letting u ______ (know) what Hoang wants ______ (do)?
 10. I think you’re too tired ______ (continue) with us.

ĐÁP ÁN

1. to tướng go

2. to tướng close

3. to tướng fall

4. show

5. to tướng make

6. tell/bring

7. to tướng visit/let

8. block

9. know

10. to tướng continue

Trên đấy là căn nhà điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 11 thứ nhất, phân biệt dùng to tướng V và V-inf. Một căn nhà điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 11 không giống mang lại công tác học tập kỳ 2 lớp 11 đó là Mệnh đề Quan hệ. Để xem xét lại kỹ năng về Mệnh đề Quan hệ, các bạn click vô phía trên.

Tìm hiểu những khóa huấn luyện giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng và nâng lên tại: https://9film.edu.vn/, nằm trong kế tiếp theo gót dõi blog và fanpage facebook của Language Link Academic nhằm nhận những bài học kinh nghiệm, cỗ bài bác tập luyện và mẹo học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao nhé!

Xem thêm: associated là gì

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tư liệu học tập đảm bảo chất lượng giờ đồng hồ Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra giờ đồng hồ Anh miễn phí ngay lập tức nằm trong Chuyên Viên khảo thí tới từ Anh Quốc
& nhận những phần đá quý hấp dẫn!