scrap value là gì

Khái niệm về khấu hao

Khấu hao: Theo thời hạn, những gia sản cố định và thắt chặt như công cụ trang bị, xưởng sản xuất, tôn tạo khu đất đai… tiếp tục hạn chế kỹ năng sinh hoạt và hao ngót độ quý hiếm dùng. Việc biên chép và phân chia lịch độ quý hiếm hao ngót của gia sản cố định và thắt chặt vô ngân sách (expense) được gọi là trích khấu hao mang lại gia sản cố định và thắt chặt cơ. Trừ khu đất đai là gia sản sở hữu thời hạn dùng vô hạn quyết định công ty ko tính khấu hao, những gia sản còn sót lại đều cần tính khấu hao.

Để tính khấu hao, kế toán tài chính phải ghi nhận những vấn đề sau nhằm mục đích xác lập độ quý hiếm trích khấu hao vào cụ thể từng kỳ.

Bạn đang xem: scrap value là gì

NGUYÊN GIÁ (COST): Nguyên giá bán là ngân sách lúc đầu nhằm có tài năng sản cố định và thắt chặt, ngân sách này được xác lập theo phía dẫn vô phần đầu chương này. Nguyên giá bán bao hàm giá bán mua sắm thực tiễn cần trả mang lại gia sản cố định và thắt chặt cơ (giá ghi bên trên hóa đơn trừ lên đường những khoản hạn chế giá bán, ưu đãi mua sắm nếu như có), những ngân sách vận fake, bốc dỡ, lắp ráp, chạy demo, những khoản lãi vay mượn góp vốn đầu tư mang lại TSCĐ, những khoản thuế và lệ phí (nếu có).

THỜI GIAN SỬ DỤNG CỦA TSCĐ (USEFUL LIFE): Thời gian lận dùng của gia sản cần được công ty dự trù vô thời khắc gia sản được tiến hành dùng. Thời gian lận dùng dự trù của gia sản hoàn toàn có thể xem thêm theo đuổi những chỉ dẫn của những hiệp hội cộng đồng công nghiệp thương nghiệp hoặc của cơ sở Internal Revenue Service nhằm mục đích mục tiêu lập report tài chủ yếu. Tuy nhiên, bên trên thực tiễn, với và một loại gia sản tương tự động nhau, những doanh nghiệp lớn sở hữu quy quyết định về thời hạn dùng lâu năm cụt không giống nhau.

GIÁ TRỊ THU HỒI ƯỚC TÍNH CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (RESIDUAL VALUE): (giá trị còn quá lại của gia sản (the scrap value):  là phần độ quý hiếm còn quá ko tính khấu hao của gia sản cố định và thắt chặt (residual value), phần độ quý hiếm này cũng cần được công ty dự trù vô thời khắc gia sản được tiến hành dùng. Giá trị tịch thu dự trù (residual value) còn được gọi là scrap value, đó là số chi phí công ty kỳ vọng hoàn toàn có thể thu về khi cung cấp gia sản sau khoản thời gian gia sản đang được dùng. Phần độ quý hiếm còn quá này sẽ không được xem khấu hao vì thế người tớ ý niệm rằng phần độ quý hiếm này sẽ tiến hành công ty thu lại khi thanh lý gia sản. Nếu công ty dự trù rằng gia sản không tồn tại độ quý hiếm tịch thu dự trù hoặc phát biểu cách tiếp độ quý hiếm tịch thu dự trù của gia sản vì chưng 0 vấn đề này tức là khi gia sản được khấu hao kết thúc, công ty tiếp tục coi gia sản cơ không còn độ quý hiếm gì cả.

Chênh nghiêng thân mật Nguyên giá bán (Cost) và Giá trị tịch thu dự trù (Residual value) của gia sản cố định và thắt chặt được gọi là Giá trị/Chi phí tính khấu hao của gia sản cố định và thắt chặt (asset’s depreciable cost). Giá trị tính khấu hao (hay túi tiền tính khấu hao) sẽ tiến hành phân chia vô ngân sách khấu hao (depreciation expense) vô trong cả thời hạn dùng của gia sản cố định và thắt chặt. Nếu gia sản cố định và thắt chặt không tồn tại độ quý hiếm tịch thu dự trù (residual value = 0) điều này tức là toàn cỗ Nguyên giá bán gia sản cố định và thắt chặt sẽ tiến hành phân chia không còn vô ngân sách khấu hao (depreciation expense) vô trong cả thời hạn dùng.

Các cách thức tính khấu hao thông thường

  1. Khấu hao đường thẳng liền mạch (Straight Line)

Theo cách thức khấu hao này, ngân sách khấu hao trong những kỳ luôn luôn đều nhau.

Xem thêm: acquisition nghĩa là gì

Mức khấu hao hằng năm=(Nguyên giá bán – Giá trị tịch thu ước tính) = Giá trị tính khấu hao

                                    Thời gian lận dùng của TSCĐ (theo năm)  Thời gian lận dùng của TSCĐ

Ví dụ:

Một con xe tương đối trị giá bán $25,000 sở hữu thời hạn dùng dự loài kiến là 5 năm, độ quý hiếm tịch thu dự trù sau khoản thời gian dùng là $5,000.

Xem thêm: barbell là gì

Giá trị tính khấu hao = Nguyên giá bán – Giá trị tịch thu dự trù =  25,000 – 5,000 = $20,000

Chi phí khấu hao thường niên = Giá trị tính khấu hao/Thời gian lận dùng = $20,000 / 5 năm =  $4,000 / năm

Lưu ý: Phương pháp khấu hao này còn có điểm mạnh là sự đo lường và tính toán đơn giản và giản dị, nút khấu hao của TSCĐ được phân chia đều đều trong những năm dùng TSCĐ và không khiến đi ra sự đột trở nên vô giá tiền thành phầm thường niên. Nói cách tiếp, khi lệch giá được đưa đến từ những việc dùng gia sản cố định và thắt chặt là như là nhau trong những năm thì cách thức khấu hao đường thẳng liền mạch chung ngân sách khấu hao phù phù hợp với lệch giá. Tuy nhiên, cách thức này còn có điểm yếu kém là trong tương đối nhiều tình huống ko tịch thu vốn liếng đúng lúc vì thế ko tính không còn được sự hao ngót vô hình dung của TSCĐ.