silt là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/silt/

Bạn đang xem: silt là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  bùn, phù rơi (ở hải cảng, ở cửa ngõ sông...)

 • động từ

  nghẽn bùn, chan chứa bùn

  Xem thêm: postnatal là gì

  the passage has silted up

  lối lên đường tiếp tục nghẽn bùn

 • làm chan chứa bùn, thực hiện ngẽn bùn

  Xem thêm: worried nghĩa là gì

  Từ sát giống

  silty


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản