prefixes là gì

Trong giờ Anh có tầm khoảng rộng lớn một triệu kể từ vựng nhiều chủng loại, phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, con số kể từ vựng giờ Anh quá to lại khiến cho trở ngại trong những việc ghi lưu giữ và áp dụng.

Trên thực tiễn, phần rộng lớn những kể từ vựng giờ Anh đều sở hữu sự link hoặc đem những quy luật, nhất là nhờ với những chi phí tố hậu tố trong giờ Anh. Nắm được những chi phí tố và hậu tố vô giờ Anh, người học tập hoàn toàn có thể cầm được quy luật và côn trùng link của kể từ vựng giờ Anh; nhờ tê liệt người học tập tiếp tục đơn giản và dễ dàng không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ và ghi lưu giữ, áp dụng bọn chúng một cơ hội hiệu suất cao.

Bạn đang xem: prefixes là gì

Key Takeaways

 • Tiền tố (prefixes) là 1 trong những group những chữ, ký tự động được thêm nữa phần đầu của kể từ vựng gốc.

 • Hậu tố (suffixes) là 1 trong những group những chữ, ký tự động được thêm nữa phần đuôi của kể từ vựng gốc.

 • Chức năng của chi phí tố và hậu tố: thay cho thay đổi nghĩa của kể từ, thay cho thay đổi kể từ loại của kể từ.

 • Các chi phí tố phổ biến: anti-, dis-, fore-, mis-, pre-, pro-, …

 • Các hậu tố phổ biến: -able, -ful, -acy, -tion, -ism, -ology, …

Tiền tố hậu tố vô giờ Anh là gì?

Tiền tố là gì?

Tiền tố (Prefixes) là group những ký tự động được thêm nữa phần đầu của một kể từ ngữ, thông thường để thay thế thay đổi nghĩa của kể từ hoặc biểu thị sắc thái, ý nghĩa sâu sắc không giống đối với nghĩa của kể từ vựng gốc.

Ví dụ:

 • Tiền tố anti- + hero (the main male character in a story, novel, film, etc: hero nam giới chủ yếu anh hùng)

—> antihero (noun) the main character in a story, but one who does not have the qualities of a typical hero, and is either more lượt thích an ordinary person or morally bad (nhân vật phản diện)

Hậu tố là gì?

Hậu tố (Suffixes) là group những ký tự động được thêm nữa phần đuôi của một kể từ ngữ, thông thường để thay thế thay đổi loại kể từ hoặc nghĩa của kể từ vựng gốc.

Ví dụ:

 • Hậu tố -able + enjoy (to get pleasure from something: yêu thích, tận hưởng)

—> enjoyable (adjective) giving pleasure (thú vị, quí thú)

Chức năng của chi phí tố và hậu tố vô giờ Anh

Chức năng của chi phí tố

Tiền tố có công năng thực hiện thay cho thay đổi ngữ nghĩa của kể từ vựng gốc (chẳng hạn như kể từ tích cực kỳ thanh lịch chi tiêu cực) hoặc nhằm biểu đua những ý kiến, …

Ví dụ:

 • moral (có đạo đức) - amoral (phi đạo đức)

 • comfortable (thoải mái) - uncomfortable (không thoải mái)

 • logical (hợp lý) - illogical (không hợp ý lý)

Khi thêm 1 chi phí tố vô kể từ ngữ, cơ hội phân phát âm của kể từ ngữ gốc vẫn không thay đổi, không trở nên thay cho thay đổi. Thông thông thường, người tiêu dùng hoàn toàn có thể dùng vết gạch ốp ngang (-) nhằm link phần chi phí tố và phần kể từ vựng gốc; tuy nhiên sử dụng vết gạch ốp ngang sẽ hỗ trợ rời gọi thiếu sót, phân phát âm thiếu sót hoặc lầm lẫn với những kể từ ngữ không giống. Hoặc người học tập cũng ko ngay sát sử dụng vết (-) khi tăng chi phí tố vô kể từ.

Chức năng của hậu tố

Hậu tố có công năng thực hiện thay cho thay đổi loại kể từ của kể từ vựng gốc, ví dụ như đổi mới danh kể từ trở nên động kể từ hoặc tính kể từ.

Ví dụ:

 • relate (verb) - relation (noun) - relatable (adjective)

 • continue (verb) - continuity (noun) - continuous (adjective)

 • happy (adjective) - happiness (noun)

Khi thêm 1 hậu tố vô kể từ ngữ, cơ hội phân phát âm của kể từ ngữ gốc vẫn không thay đổi, không trở nên thay cho thay đổi. Tuy nhiên, không như chi phí tố, người học tập ko dùng vết gạch ốp ngang (-) nhằm nối kể từ ngữ gốc với hậu tố, nhưng mà hậu tố được gắn sát vô kể từ gốc.

Danh sách những chi phí tố thông dụng vô giờ Anh

Anti-

Tiền tố “anti-“ thông thường đem ý nghĩa: in opposition to tướng, opposite of, against (đối lập, đối nhau, kháng lại)

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “anti-“:

 • antibiotic

  • anti- + biotic

   —> antibiotic (a substance that can destroy or prevent the growth of bacteria and cure infections: dung dịch kháng sinh)

 • anticlimax

  • anti- + climax

   —> anticlimax (a situation that is disappointing because it happens at the kết thúc of something that was much more exciting, or because it is not as exciting as you expected: sự thất lạc hào hứng)

 • antisocial

  • anti- + social

   —> antisocial (harmful or annoying to tướng other people, or to tướng society in general / not wanting to tướng spend time with other people: kháng đối xã hội)

Dis-

Tiền tố “dis-“ thông thường đem ý nghĩa: not, opposite of (không thực hiện / ko nên việc gì tê liệt, trái chiều với đồ vật gi đó)

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “dis-“:

 • disagree

  • dis- + agree

   —> disagree (verb) to tướng have a different opinion from somebody (không đồng ý)

 • dishonest

  • dis- + honest

   —> dishonest (adjective) not honest; intending to tướng trick people (không chân thực, bất chính)

Fore-

Tiền tố “fore-“ thông thường đem ý nghĩa: before (trước)

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “fore-“:

 • foreground

  • fore- + ground

   —> foreground (noun) an important position that is noticed by people (vị trí cần thiết, nổi trội nhất)

 • forerunner

  • fore- + runner

   —> forerunner (noun) a person or thing that came before and influenced somebody/something else that is similar (người hé lối, người tiên phong)

 • foreword

  • fore- + word

   —> foreword (noun) a short introduction at the beginning of a book, usually by a person other phàn nàn the author (lời trình bày đàu của cuốn sách)

Mis-

Tiền tố “mis-“ thông thường đem ý nghĩa: hatred, incorrectly (lòng khinh ghét hoặc một cơ hội sai lầm).

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “mis-“:

 • misfortune

  • mis- + fortune

   —> misfortune (bad luck: điều ko may)

 • misconception

  • mis- + conception

   —> misconception (a belief or an idea that is not based on correct information, or that is not understood by people: trí tuệ sai, ý niệm sai lệch)

Pre-

Tiền tố “pre-“ thông thường đem nghĩa: before, in advanced (trước).

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “pre-“:

 • precaution

  • pre- + caution

   —> precaution (something that is done in advance in order to tướng prevent problems or to tướng avoid danger: giải pháp chống ngừa)

 • premeditated

  • pre- + meditated

   —> premeditated (planned in advance: được tinh ma toán trước)

 • prerequisite

  • pre- + requisite

   —> prerequisite (that must exist or happen before something else can happen or be done: quan trọng trước không còn, ĐK trước hết)

Danh sách những chi phí tố thông dụng vô giờ Anh

Pro-

Tiền tố “pre-“ đem ý nghĩa: to tướng go foward, put forth (về phần bên trước, tiến bộ lên).

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “pre-“:

 • proclaim

  • pro- + claim

   —> proclaim (to publicly and officially tell people about something important: tuyên tía, công bố)

 • proffer

  • pro- + offer

   —> proffer (to offer something to tướng somebody, by holding it out to tướng them: biếu, dâng)

Inter-

Tiền tố “inter-“ đem ý nghĩa: between (ở đằm thắm, cùng với nhau, qua loa lại).

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “inter-“:

 • interaction

  • inter- + action

   —> interaction (the act of communicating with somebody: tương tác)

 • international

  • inter- + national

   —> international (connected with or involving two or more countries: trong những vương quốc, quốc tế)

Re-

Tiền tố “re-“ đem ý nghĩa: again, back (tái lại, tái diễn, đem trở lại)

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “re-“:

 • reaffirm

  • re- + affirm —> reaffirm (to state something again in order to tướng emphasize that it is still true: xác định lại)

 • reiterate

  • re- + iterate —> reiterate (to repeat something that you have already said, especially to tướng emphasize it: tái diễn nhằm nhấn mạnh)

Sub-

Tiền tố “sub-“ đem ý nghĩa: below, under (dưới, thấp cấp hơn).

Ví dụ những kể từ vựng với chi phí tố “sub-“:

 • subconscious

  • sub- + conscious —> subconscious (connected with feelings that influence your behaviour even though you are not aware of them: nằm trong tiềm thức)

 • subordinate

  • sub- + ordinate —> subordinate (having less power or authority phàn nàn somebody else in a group or an organization: không nhiều cần thiết rộng lớn, ở thấp cấp hơn)

Tham khảo thêm: Phân biệt một số trong những cặp chi phí tố ngược nghĩa nhau vô giờ Anh

Danh sách những hậu tố thông dụng vô giờ Anh

Danh sách những hậu tố thông dụng vô giờ Anh

-able (-ible)

Hậu tố “-able“ (hoặc “-ible“) đem ý nghĩa: able to tướng be (có thể là, hoàn toàn có thể làm… )

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-able / -ible“:

 • curable

  • cure + -able —> curable (able to tướng be treated and healed: hoàn toàn có thể chữa trị trị)

 • collectible

  Xem thêm: incontinence là gì

  • collect + -ible —> collectible (an object that is worth collecting because it is beautiful or may become valuable: sản phẩm thuế tầm)

 • admissible

  • admit + -ible —> admissible (that can be allowed or accepted: hoàn toàn có thể được được chấp nhận, chấp nhận)

-acy

Hậu tố “-acy“ đem ý nghĩa: the state / quality / condition of (trạng thái, ĐK, đặc điểm của dòng sản phẩm gì)

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-acy“:

 • accuracy

  • accurate + -cy —> accuracy (the state of being exact or correct: sự chủ yếu xác)

 • legitimacy

  • legitimate + -acy —> legitimacy (the quality of being based on a fair or acceptable reason: tính chính đại quang minh, tính hợp ý lý)

-arian

Hậu tố “-arian“ đem ý nghĩa: a person (người làm cái gi đó…)

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-arian“:

 • libertarian

  • liberty + -arian —> libertarian (an advocate of freedom of thought and speech: người cỗ vũ sự tự động cho)

 • vegetarian

  • vegetable + -arian —> vegetarian (a person who does not eat meat or fish: người ăn chay)

-ful và -less

Hậu tố “-ful“ đem ý nghĩa: characterized by, full of (đầy); trong lúc tê liệt, hậu tố “-less“ đem ý nghĩa: without (không có).

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-ful“ và “-less“:

 • blissful

  • bliss + -ful —> blissful (extremely happy; showing happiness: niềm hạnh phúc, úng sướng)

 • boundless

  • bound + -less —> boundless (without limits; seeming to tướng have no end: ko giới hạn)

 • worthless

  • worth + -les —> worthless (having no practical or financial value: không tồn tại độ quý hiếm, vô dụng)

-fy

Hậu tố “-ful“ đem ý nghĩa: to tướng make into (trở thành). Trong một số trong những tình huống, khi gắn hậu tố “-fy“ nên tăng hoặc loại bỏ đi một / vài ba ký tự động vô kể từ gốc.

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-fy“:

 • personify

  • person + -ify —> personify (to show or think of an object, quality, etc. as a person: nhân cơ hội hóa)

 • pacify

  • pacific + -fy —> pacify (to make somebody who is angry or upset become calm and quiet: thực hiện nguôi giận)

-ism

Hậu tố “-ism“ đem ý nghĩa: the process, action, principle, system or theory of something (thuyết, khối hệ thống, tiến bộ trình của dòng sản phẩm gì)

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-ism“:

 • criticism

  • criticize + -ism —> criticism (the act of expressing disapproval of somebody/something and opinions about their faults and qualities: sự phê bình)

 • journal

  • journal + -ism —> journalism (the work of collecting and writing news stories for newspapers, magazines, radio, television or online news sites; the news stories that are written: nghề nghiệp báo chí)

-ology

Hậu tố “-ology“ đem ý nghĩa: the science or the study of something (môn phân tích / khoa học tập về dòng sản phẩm gì)

Ví dụ những kể từ vựng với hậu tố “-ology“:

 • zoology

  • zoo + -ology —> zoology (the scientific study of animals and their behaviour: động vật hoang dã học)

 • methodology

  • method + -ology —> methodology (a phối of methods and principles used to tướng perform a particular activity: cách thức học)

Bài tập dượt chi phí tố và hậu tố cụ thể

Bài tập dượt 1: Điền dạng đích thị của kể từ vô ngoặc

 1. Her disease worsened due to tướng the … (diagnosis) of the doctor.

 2. Countries are getting increasingly … (dependent).

 3. They admire her … (remark) career.

 4. As an artist, he pursues … (perfection) in his work.

 5. Can you … (simple) your process? We bởi not have much time for it.

Bài tập dượt 2: Chọn câu đáp án đích thị cho những điểm trống không trong những câu sau

Câu 1: First and …, we need to tướng find the water source.

A. foremost

B. premost

C. remost

D. submost

Câu 2: Having … the situation, they decided to tướng keep on going.

A. pre-assessed

B. mis-assessed

C. re-assessed

D. dis-assessed

Câu 3: I look forward to tướng a … discussion.

A. fruitable

B. fruitless

C. fruitful

D. fruitive

Câu 4: The attack … last night but the soldiers still persisted.

A. intense

B. intensified

C. intensity

D. intensive

Câu 5: She received … for tax evasion.

A. criticize

B. critic

C. criticism

D. critical

Đáp án

Bài 1:

Câu 1: misdiagnosis (sự chẩn đoán sai)

Dịch nghĩa: Bệnh tình của cô ý ấy trở nặng trĩu vì thế chẩn đoán sai của chưng sĩ.

Câu 2: interdependent (phụ nằm trong láo nháo nhau)

Dịch nghĩa: Các vương quốc nên càng ngày càng trở thành dựa vào cho nhau.

Câu 3: remarkable (xuất sắc)

Dịch nghĩa: Họ ngưỡng mộ sự nghiệp chất lượng của cô ý ấy.

Câu 4: perfectionism (chủ nghĩa trả hảo)

Dịch nghĩa: Là một người người nghệ sỹ, anh ấy theo đòi xua công ty nghĩa tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong những kiệt tác của mình.

Câu 5: simplify (đơn giản hóa)

Dịch nghĩa: Bạn hoàn toàn có thể giản dị và đơn giản hóa tiến độ được không? Chúng tao không tồn tại nhiều thời hạn đâu.

Bài 2:

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Đáp án

A

C

C

B

C

Hướng dẫn

Câu 1: first and foremost: trước không còn, trước nhất

Dịch nghĩa: Trước không còn, tất cả chúng ta cần thiết dò xét mối cung cấp nước —> lựa chọn A

Câu 2: re-assess: nhận xét lại

Dịch nghĩa: Sau khi vẫn nhận xét lại tình hình, chúng ta đưa ra quyết định cút tiếp —> lựa chọn C

Câu 3: fruitful: thành công xuất sắc, với kết quả

Dịch nghĩa: Tôi mong đợi cho tới một cuộc thảo luận tạo nên kết quả —> lựa chọn C

Câu 4: intensify: trở thành nguy hiểm, mạnh hơn

Dịch nghĩa: Cuộc tiến công trở thành uy lực rộng lớn tuy nhiên những đấu sĩ vẫn kiên cường. —> lựa chọn B

Câu 5: criticism: lời nói chỉ trích

Dịch nghĩa: Cô ấy nhận chỉ trích vì thế trốn thuế. —> lựa chọn C

Tổng kết

Bài ghi chép bên trên trên đây vẫn cung ứng các chi phí tố hậu tố vô giờ Anh thường bắt gặp cũng như các bài xích tập dượt nhằm người học tập rèn luyện. Việc học tập và ghi lưu giữ những chi phí tố và hậu tố vô giờ Anh sẽ hỗ trợ người học tập đơn giản và dễ dàng không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng của tôi. Mong rằng người học tập tiếp tục áp dụng chất lượng kỹ năng và kiến thức nhằm tiếp thu kiến thức hiệu suất cao.

Xem thêm: the trong tiếng anh là gì

Nguồn tư liệu tham ô khảo

"How To Use Common Prefixes And Suffixes." Thesaurus.com, 19 Feb. 2021, www.thesaurus.com/e/grammar/what-are-prefixes-and-suffixes/.

Vocabulary.com, www.vocabulary.com/.